2002

Märksõna: aktiivsed ja elujõulised vähemalt viis aastat.

mittetulundusühing Eesti Üliõpilaskondade Liit

sihtasutus Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

sponsorfirma AS INFOTARK

vabatahtlik Aleksander Mamajev, Meelis Remmel

missiooniga inimene Anne Erm, Rein Raud


Eesti Üliõpilaskondade Liit

– loodud juba 23.11.1991
– kaitsenud oma liikmete õigusi – kõrghariduse rahastamise mudel, üliõpilastoetused ja üliõpilaste kaitseväeteenistus
– julged, tugevad ja täis vastutust

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus
 

– loodud 1998 USAs Washingtoni osariigis, Eestis samal aastal
– peaeesmärk on rajada üks muuseum – Eesti Lähimineviku Okupatsioonide Muuseum
– teadusprojekt, mille eesmärk on koguda, eksponeerida, dokumenteerida ja uurida Eesti lähiajaloo avaldusi ja mälestisi
– kes on meie kangelased? Kes on meie vaenlased? Kes on meie sõbrad?
– aastate pikkune pühendumus, uue muuseumi ehitamine ning lähiajaloo tutvustamine
 

AS Infotark
 

– loodud 1992 ja sellest ajast alates toetanud kolmanda sektori tegevust
– täppisteaduste kooli korraldatud matemaatika olümpiaad
– Junior Achievement Arengufond: õpilasfirmade laat, olümpiaad, kirjastamine
– Puuetega Inimeste Kunstiühing, Vigastatud Sõjameeste Selts, Karate klubi Condor, Lastekaitseliit
– koolidel ja haridusasutustel on ostude tegemisel soodustus 5%
– soojad ja sõbralikud inimesed
 
Anne Erm

 

– tema missioon – Jazzkaar – toimub kahekümnendat korda
– väikse tiimiga on inimestele lähemale toodud muusika, mida tavaliselt kuuleb maailma parimates klubides
– täis oskusi, jonni ja veendumust oma asja ajamises, millest on kasvanud meie kõigi asi
 
Rein Raud
 

– Eesti Humanitaarinstituudi asutaja
– inimene, kes astub julgelt välja oma veendumuste ja seisukohtade eest
– inimene, kelle mõtted ja artiklid vallandavad sageli ühiskondliku diskussiooni