Vabaühenduste manifest 2011

Nagu varemgi valimiste eel, pakkusime ka 2011. aastal Riigikogusse pürgijatele välja parlamendist ja valitsusest sõltuvad tegevused, millega nad saaksid kaasa aidata kodanikuühiskonna ja vabaühenduste tugevnemisele Eestis ning paremale koostööle kodanikualgatuse ja avaliku võimu vahel.

Viimatise manifesti koostamist alustasime II Eesti vabaühenduste kärajatel maikuus 2010. Suvel ja sügisel toimusid mitmed kohtumised nii Tallinnas kui ka maakondades paralleelselt kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 koostamisega. Manifesti kogusime need ettepanekud, mille puhul tundus, et on vaja rohkem n-ö. poliitilist tahet. Aasta lõpul panime 16 ettepanekut vabaühendustele tutvumiseks, kommenteerimiseks ja hääletamiseks internetti üles ning lõpliku valiku nende hulgast tegi EMSL.

Esitasime Riigikogusse pürgijatele seitse ettepanekut parlamendist ja valitsusest sõltuvateks tegevusteks, mis aitaksid kaasa kodanikuühiskonna ja vabaühenduste arengule Eestis.

 

Loe pikemat versiooni manifestist koos ettepanekute põhjendusega siit.

 

  1. Muuta riigi kogutavad andmed vabaühenduste kohta – aastaaruanded ja põhikirjad – tasuta kättesaadavaks ning eristada registris vabaühendused ja avaliku võimu asutatud ja kontrollitavad mittetulundusühendused.
  2. Korraldada ümber hasartmängumaksust mittetulundusühenduste toetamine, eristades taotlemis- ja aruandlusnõuded projekti- ja tegevustoetustele, viies väikeprojektide hindamise maakondadesse ning kaasates otsuste tegemisse vabaühenduste esindajaid.
  3. Muuta valitsuse kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste nimekirja pääsemise tingimusi, kaotades sealt heategevuslikkuse nõude ja piirdudes avalikes huvides tegutsemise ja kodanikualgatuslikkuse nõuetega.
  4. Töötada välja ja käivitada kõigis ministeeriumides avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele tegevustoetuste eraldamise süsteem.
  5. Kodanike ja vabaühenduste paremaks kaasamiseks teha ühe portaali kaudu kättesaadavaks informatsioon kõigi riigi tasandil toimuvate strateegiate ja arengukavade ning õigusaktide eelnõude kohta, näidates ära protsessi etapid, ajakava ning avalikkuse võimalused otsuse kujundamises osaleda.
  6. Viia üldhariduskoolides õppeprogrammi osana ühiskonnaõpetuse raames sisse kogukonnatöö tund, kus õpilased praktiseerivad kogenumate juhendamisel mõnes kohalikus vabaühenduses.
  7. Anda tuludeklaratsioonis inimestele võimalus määrata, kas nad soovivad vabaühendustele tehtud annetustelt saadavat tulumaksutagastust endale või suunavad täiendavalt ka selle annetuse saanud organisatsioonile.

MEEDIAKAJA

ERR: Kübar: parteide kõrvale on vaja kodanikuühendusi (06.03)
ERR: Kodanikuühiskonna teema parteide programmides (03.03)
Raadio Kuku: Intervjuu Urmo Kübaraga saates “Saade” (01.03)
PM: Erakondadel pole kodanikuühiskonna arendamiseks selget plaani (01.03)
ERR: ETV “Vabariigi kodanikud” ootustest riigile ja erakondade programmidest (külalisteks Allar Jõks, Annika Uudelepp, Hardo Aasmäe ja Urmo Kübar, 22.02)
ERR: Vikerraadio “Reporteritund” kodanikeühenduste ootustest Riigikogule(külalisteks Edgar Rootalu, Jüri-Ott Salm, Kärt Mere ja Urmo Kübar, 19.01)

Vaata ka: