Rahastamise raport ja arutelude kokkuvõtted

11. juunil toimus tulevikugrupi esimene teemaarutelu, mis keskendus neile muutustele, mis lähiaastatel kõige enam mõjutavad vabaühenduste rahastamist. Arutelul osales kokku 26 organisatsiooni.

Arutelu algatuseks rääkis Valdo Kalm (EMT juht) sellest, millisena näevad ettevõtted vabaühenduste tegevust,  kuidas toetajad rahastamisotsuseid teevad ning mida võiksid ettevõtted ja  vabaühendused  teineteiselt õppida. Jäi kõlama, et ettevõtete jaoks on oluline toimiv teenuse osutamise või omatulu teenimise kogemus, aga samuti ka koostöö tegemine teiste ühendustega ning “pildil olemine”. Ühendusel, kes soovib ettevõtetega koostööd teha, tuleb leida üles “õiged” inimesed – need, kellele sinu teema korda läheb ja kellel on mingi algatuse või otsustamise õigus. Tark oleks ka näidata, mida ettevõtte ja ühenduse koostöö annab ettevõtja mainele ning kuidas tehtud töö tulemusi mõõta. Alustavate ühenduste puhul on eriti tähtis näidata tugevat tiimi, tahet asja teha ja visiooni. Seejärel rääkis Jane Matt Praxisest sellest, millised põhilised muutused rahastamises vabaühendusi lähiaastatel mõjutavad ning kuidas ühendused saaksid neile muutustele reageerida.

Lauaaruteludel vaatasime koos osalejatega (nimekirja leiad alt koos muude ürituse materjalidega) üle need väljakutsed ja võimalused, mis ühenduste rahastamist lähiajal kõige enam mõjutavad ja panime kokku esialgsed tegutsemissoovitused ühendustele. Tegutsemissoovituste puhul vaatasime ka seda, mis kõige enam soodustab ja takistab nende elluviimist, lähtuvalt iga ühenduse enda kogemusest. Oli võimalus saada teiste kogemuste põhjal paremini aru oma võimalustest ja väljakutsetest ning jagada häid praktikaid.

Peale kohtumist täiendasime raportit teie tagasiside põhjal ja saatsime osalenutele ülevaatamiseks. Vastanud leidsid, et arutelu tulemustega on raporti koostamisel arvestatud ja et raport kajastab arutelul väljaöeldud mõtteid. Raportite tööversiooni koos enesanalüüsi tööriistadega leiad siitsamast (vt allpool).

Septembris tegime praktilise töötoa rahastamise teemaarutelul osalenud ühendustele ja teistele huvilistele, kellega koos testisime rahastamise raporti enesenalüüsi tööriistu iga ühenduse praktikast ja kogemustest lähtuvalt. Arutelu tulemusena tekkis meil palju parem ettekujutus sellest, mida ühendused raportitelt ootavad ja teeme rea täiendusi olemasolevatesse tööriistadesse, et neid oleks võimalikult mugav kasutada ja ühenduste tööplaanidega kokku viia.

Peale rahastamise arutelu toimub selle projekti raames veel 3 suuremat teemaarutelu, millest igaüks keskendub ühele kindlale teemavaldkonnale. Lisaks neile teemaaruteludele korraldame iga arutelu jätkuks ühendustele väiksemaid töötubasid raportite eneseanalüüsi tööriistade testimiseks ja täiendamiseks.

Raporti tutvustust Henri Laupmaa (Hooandja) poolt vaata siit.

Failid: