Vabaühenduste Liit

Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.

Meie missiooniks on aidata areneda kodanikuaktiivsust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Aastatel 2021–2024 on meie tegemistel sellised sihid:

Huvikaitse – vabakond tegutseb usalduslikus partnerluses avaliku võimuga, et edendada avatud valitsemist ja kaitsta avalikke huve.

Võimekas vabakond – vabakonnas on tihedad sidemed ja hea koostöö, ühendused on hästi juhitud, suutlikud muutuste juhtijad ning oma tegevuses eetilised ja innovatiivsed.

Kasvulava – Eestis on üha enam inimesi, kes oskavad, suudavad ja tahavad kestlikult osaleda nii kogukondlikes kui ka ühiskondlikes asjades.

Vaata ka meie täpsemat tegevuskava 2021. ja 2022. aastaks.

Kui tahad meie tehtava ja vabakonnas toimuvaga jooksvalt kursis olla, telli oma postkasti kodanikuühiskonna nädalakiri!

Huvikaitse- tegevused

Seisame kõigi Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste eest.

Loe edasi

Vabaühenduste võimekus

Töötame selle nimel, et Eesti vabaühendused oleksid mõjukad ja veakisd eest ühiskondlikke muutusi.

Loe edasi

Heade kodanike kasvulava

Teeme kõik, et Eestis elaks üha rohkem inimesi, kes oskavad, suudavad ja tahavad osaleda nii kogukondlikes kui ka ühiskondlikes asjades.

Loe edasi

Organisat- sioonist

Avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit.

Loe edasi

Meie ja liikmed

Me pole üksnes liikmete heaks, vaid avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

Loe edasi

Ajalugu

Veerandsaja aasta jooksul oleme hakkama saanud aktsioonide, algatuste ja projektidega, mis kodanikuühiskonda kasvatanud.

Loe edasi