Vabaühenduste Liit

Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.

Meie missiooniks on aidata areneda kodanikuaktiivsust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Aastatel 2017–2020 on meie tegemistel sellised sihid:

  1. Osalus- ja otsustamispraktikad on kaasavad ja tõhusad, nõudlus avatud valitsemise järele suurenenud.
  2. Arutelu kodanikuaktiivsust toetavast keskkonnast ja selle arendamise võimalustest on vabaühenduste poolt tulemuslikult juhitud.
  3. Kodanikuruum on mõtestatud ning sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus Eestis hoitud.
  4. Koolide kodanikuharidusprogrammid võimaldavad noortel saada osalemise kogemuse ning seeläbi on paranenud noorte teadlikkus kodanikuühiskonnast.
  5. Vabaühendused on organisatsioonidena hästi juhitud ning kasutavad oma töös läbimõeldud, innovaatilisi töövõtteid, senisest enam e-lahendusi.
  6. Kodanikuühiskonna toimimist mõistab ja selles osaleb senisest rohkem Eesti inimesi.
  7. Vabakonda loovad toimivad koostöövõrgustikud, mille tegevus on nähtav ja mõju tuntav.

Kui on huvi, vaata ka me veidi detailsemat strateegiapaberit. Alt või vasakult saad me töösse sügavamale sukelduda.

Kui tahad meie tehtava ja vabakonnas toimuvaga jooksvalt kursis olla, telli oma postkasti kodanikuühiskonna nädalakiri!

Huvikaitse- tegevused

Seisame kõigi Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste eest.

Loe edasi

Vabaühenduste võimekus

Töötame selle nimel, et Eesti vabaühendused oleksid mõjukad ja veakisd eest ühiskondlikke muutusi.

Loe edasi

Heade kodanike kasvulava

Teeme kõik, et Eestis elaks üha rohkem inimesi, kes oskavad, suudavad ja tahavad osaleda nii kogukondlikes kui ka ühiskondlikes asjades.

Loe edasi

Organisat- sioonist

Avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit.

Loe edasi

Meie ja liikmed

Me pole üksnes liikmete heaks, vaid avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

Loe edasi

Ajalugu

Veerandsaja aasta jooksul oleme hakkama saanud aktsioonide, algatuste ja projektidega, mis kodanikuühiskonda kasvatanud.

Loe edasi