Toeta

Kui tunned soovi ja võimalust anda Vabaühenduste Liidu kaudu omapoolne panus Eesti kodanikuühiskonna arendamisse, on selleks mitu võimalust:
  • oma professionaalsete oskustega: kas ühekordse või regulaarse vabatahtliku tegevusega mõnes Vabaühenduste Liidu programmis või meie liikmesorganisatsioonide juures. Võta ühendust Kai Klandorfiga (kai-ät-heakodanik.ee) ning arutame lähemalt.
  • rahalise toetusega – kas ühekordse või püsikorraldusega – kontole EE237700771006142372, saaja Vabaühenduste Liit. Välismaalt: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn BIC/SWIFT: LHVBEE22
  • Kasutades PayPali, annetades oma sealselt kontolt või krediitkaardiga.

Vabaühenduste Liit kuulub tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja, vaata maksusoodustusi www.heakodanik.ee/annetajale.

Usume avatusse ja läbipaistvusse, järgime Eesti ühenduste eetikakoodeksit, annetuste kogumise head tava ning kõik meie rahakasutused on kättesaadavad koduleheküljel www.heakodanik.ee/aruanded. Annetajate nimed avalikustame MTA-le ja aastaaruandes, kui annetaja ei soovi teisiti.

Hea annetuste koguja logo

Meie sissetulekud koosnevad valdavalt projektidest ja fonditaotlustest, samuti ürituste korraldamisest, liikmemaksudest ja kõikvõimalike teenuste osutamisest. Alates 2005. aastast on Vabaühenduste Liidu erinevaid EKAKi rakendamisega seotud tegevusi rahastanud tegevustoetusena ka siseministeerium.

Vabaühenduste Liidu olulisemad toetajad ja koostööpartnerid viimastel aastatel:

Haridus- ja Teadusministeerium
Välisministeerium
Euroopa Sotsiaalfond
Avatud Eesti Fond (AEF)
Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP)
Briti Nõukogu
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Eesti Päevaleht
Ernst&Young
Hedman Partners
Helle McGuire
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Maakondlikud arenduskeskused
Norra Suursaatkond
Postimees
Praxis
Rahandusministeerium
Riigikantselei
Riigikogu Kantselei
Riigikogu esimehe büroo
Siseministeerium
Sokos Hotel Viru
Suurbritannia Saatkond
Swedbank

Rahvusvahelised:

ACEVO (Association of Chief Executives of Voluntary Organisations, Suurbritannia)
CAF Russia (Charities Aid Foundation)
CIDA (Canadian International Development Agency)
CIVICUS
Euroopa Fondide Keskus
ECNL (European Centre for Not-for-profit Law)
ICNL (International Centre for Not-for-profit Law)
GuideStar International
Independent Sector
NCVO (The National Council for Voluntary Organisations)
NISC (NGO Information and Support Centre)
Non-governmental Organizations Centre in Latvia
UNESCO
USAID (U.S. Agency for International Development)

Palav, palav tänu!