Toeta

Vabaühenduste Liidu kaudu saad anda panuse Eesti kodanikuühiskonna arendamisse, toetades rahaliselt meie põhitegevust alloleval vormil; kontole EE237700771006142372, Vabaühenduste Liit; või kaartidega kasutades PayPali.

Annetades nõustud meie privaatsuspoliitikaga. Isikuandmete vastutav töötleja on Vabaühenduste Liit, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

Kuulume tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja, järgime vabaühenduste eetikakoodeksit ja annetuste kogumise head tava. Kuidas annetusi kasutasime ehk mida tegime (ja kes annetas), avalikustame aastaaruandes.

Hea annetuste koguja logo

Meie sissetulekud koosnevad valdavalt projektidest ja fonditaotlustest, samuti ürituste korraldamisest, liikmemaksudest ja kõikvõimalike teenuste osutamisest. Alates 2005. aastast on Vabaühenduste Liidu erinevaid EKAKi rakendamisega seotud tegevusi rahastanud tegevustoetusena ka siseministeerium.

Vabaühenduste Liidu olulisemad toetajad ja koostööpartnerid viimastel aastatel:

Siseministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Välisministeerium
Euroopa Sotsiaalfond
Avatud Eesti Fond (AEF)
Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP)
Briti Nõukogu
Integratsiooni Sihtasutus
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Maakondlikud arenduskeskused
Norra Suursaatkond
Praxis
Rahandusministeerium
Riigikantselei
Riigikogu Kantselei
Suurbritannia Saatkond
Swedbank

Rahvusvahelised:

ACEVO (Association of Chief Executives of Voluntary Organisations, Suurbritannia)
CIDA (Canadian International Development Agency)
CIVICUS
Euroopa Fondide Keskus
ECNL (European Centre for Not-for-profit Law)
ICNL (International Centre for Not-for-profit Law)
GuideStar International
Independent Sector
NCVO (The National Council for Voluntary Organisations)
NISC (NGO Information and Support Centre)
Non-governmental Organizations Centre in Latvia
UNESCO
USAID (U.S. Agency for International Development)

Palav, palav tänu!