Toeta EMSLit

Kui tunned soovi ja võimalust anda EMSLi kaudu omapoolne panus Eesti kodanikuühiskonna arendamisse, on selleks mitu võimalust:
  • oma professionaalsete oskustega: kas ühekordse või regulaarse vabatahtliku tegevusega mõnes EMSLi programmis või meie liikmesorganisatsioonide juures. Võta ühendust Kai Klandorfiga (kai-ät-heakodanik.ee) ning arutame lähemalt.
  • rahalise toetusega – kas ühekordse või püsikorraldusega – kontole EE982200001120106317, saaja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Välismaalt: Swedbank, Tallinn, Liivalaia 8, 15040; HABAEE2X.
  • Kasutades PayPali, annetades oma sealselt kontolt või krediitkaardiga.

EMSL kuulub tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja, vaata maksusoodustusi www.heakodanik.ee/annetajale.

Usume avatusse ja läbipaistvusse, järgime Eesti ühenduste eetikakoodeksit, annetuste kogumise head tava ning kõik meie rahakasutused on kättesaadavad koduleheküljel www.heakodanik.ee/aruanded

Meie sissetulekud koosnevad valdavalt projektidest ja fonditaotlustest, samuti ürituste korraldamisest, liikmemaksudest ja kõikvõimalike teenuste osutamisest. Alates 2005. aastast on EMSLi erinevaid EKAKi rakendamisega seotud tegevusi rahastanud ka siseministeerium.

EMSLi olulisemad toetajad ja koostööpartnerid viimastel aastatel:

Haridus- ja Teadusministeerium
Välisministeerium
Euroopa Sotsiaalfond
Avatud Eesti Fond (AEF)
Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP)
Briti Nõukogu
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Eesti Päevaleht
Ernst&Young
Hedman Partners
Helle McGuire
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Maakondlikud arenduskeskused
Norra Suursaatkond
Postimees
Praxis
Rahandusministeerium
Riigikantselei
Riigikogu Kantselei
Riigikogu esimehe Ene Ergma büroo
Siseministeerium (regionaalministri büroo)
Sokos Hotel Viru
Suurbritannia Saatkond
Swedbank
Tarkade Otsuste Fond (Riigikantselei)
Vabaühenduste Fond (AEF)

Rahvusvahelised:

ACEVO (Association of Chief Executives of Voluntary Organisations, Suurbritannia)
CAF Russia (Charities Aid Foundation)
CIDA (Canadian International Development Agency)
CIVICUS
Euroopa Fondide Keskus
ECNL (European Centre for Not-for-profit Law)
ICNL (International Centre for Not-for-profit Law)
GuideStar International
Independent Sector
NCVO (The National Council for Voluntary Organisations)
NISC (NGO Information and Support Centre)
Non-governmental Organizations Centre in Latvia
UNESCO
USAID (U.S. Agency for International Development)

Palav, palav tänu!