Minu Eesti: avalikud teenused

Valminud teenused:

  • www.ngo.ee – Hea Kodaniku infovärava koostöökeskkond
  • www.heateenus.ee
  • www.soida.me
  • minu.viljandi.ee
  • minu.vigala.ee
  • www.teemeara.ee – talgurakendus

Novembris 2009 algas EMSLi poolteist aastat kestev projekt „Seitse ühe hoobiga“, millega soovime kaasa aidata avalike teenuste paremale osutamisele kodanikuühenduste ja kogukondade poolt.

PROJEKTI KODULEHT

2011. aasta veebruarini kestva projekti käigus keskendutakse kahele suunale:
– Esiteks kujundatakse seitse uut avalikku teenust, mida saavad osutada kodanikuühendused või kogukonnad e-vahendite kaudu. Projekti käigus tehakse valmis tarkvara nende teenuste osutamiseks ning katsetatakse teenuseid kahes Eesti omavalitsuses: Viljandi linnas ja Vigala vallas. Seitse teenust valitakse välja 1. mail toimunud „Minu Eesti“ mõttetalgute käigus välja pakutud ideede seast. Projekti lõppedes saab tarkvara olema vabalt kasutatav kõigile soovijatele, kes tahavad oma kodukohas sarnaseid teenuseid pakkuma hakata.

– Teiseks koostatakse veebikeskkond, kuhu koondatakse info kohalike omavalitsuste poolt kodanikuühendustele delegeeritud avalikest teenustest. Sellest loodetakse abi teenuste delegeerimise laiemale levikule Eestis ning samuti teenuste kvaliteedi tõusule, sest info parem kättesaadavus võimaldab teenuseosutajatel teha omavahel rohkem koostööd, samuti saavad kohalikud omavalitsused sel moel infot potentsiaalsetest teenusepakkujatest. Samale veebilehele koondatakse nõuandeid teenuste delegeerimise protsessi läbiviimiseks.

Projekti rahastatakse EASi kaudu Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist.

Vaata ka: avalike teenuste üleandmise hea tava (www.ngo.ee/teenused