Aktiivsete Kodanike Fondi abimaterjalid

Abiks taotlejatele on toimunud veebiseminarid ja infopäevad, mille materjalid leiad allpoolt.

INFOPÄEVAD

VEEBISEMINARID

Tekstide kirjutamise ABC. I osa ja II osa, koolitajaks Triin Nõu. Slaidid I osa ja II osa.

“Andmekaitse baasteadmised vabaühenduse juhile”, koolitajaks Hanna Kriiska. Võid tutvuda ka slaididega.

“Kuidas valida projekti indikaatoreid ja hinnata mõju?“, koolitajaks Jaan Aps. Võid tutvuda ka slaididega.

“Как выбрать индикаторы и оценить влияние проекта?“, koolitajaks Ivan Lavrentjev. Võid tutvuda ka slaididega.

“Kuidas taotluses hästi argumenteerida?“, koolitajaks Marleen Pedjasaar (SpeakSmart).

“Как написать хорошо аргументированную проектную заявку?“, koolitajaks Vladislav Lušin (SpeakSmart).

“Aktiivsete Kodanike Fond – võimalus kasvatada vabaühenduse võimekust ja kodanikuühiskonna suutlikkust”, koolitajaks Maris Jõgeva. Võid tutvuda slaididega.

Фонд активных граждан  – возможность увеличить способности НКО и всего гражданского общества”, koolitajaks Ivan Lavrentjev. Vaata kõrvale slaide.

“Kuidas planeerida tegevusi nii, et need toetaksid organisatsiooni pikaajalisi plaane?”, koolitajaks Reelika Alunurm. Vaata ka slaide.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.