Aktiivsete Kodanike Fondi abimaterjalid

Abiks taotlejatele on toimunud veebiseminarid ja infopäevad, mille materjalid leiad allpoolt.

INFOPÄEVAD

Projekti I vooru infopäevad

Infopäevade slaidid eesti keeles.

Infopäevade slaidid vene keeles.

Projekti II vooru infopäevad

Salvestus Tallinna infopäeva sissejuhatusest.

Salvestus Narva infopäeva sissejuhatusest. (vene keeles)

Infopäevade slaidid eesti keeles.

Infopäevade slaidid vene keeles.

VEEBISEMINARID

“Kuidas valida projekti indikaatoreid ja hinnata mõju?“, koolitajaks Jaan Aps. Võid tutvuda ka slaididega.

“Как выбрать индикаторы и оценить влияние проекта?“, koolitajaks Ivan Lavrentjev. Võid tutvuda ka slaididega.

“Kuidas taotluses hästi argumenteerida?“, koolitajaks Marleen Pedjasaar (SpeakSmart).

“Как написать хорошо аргументированную проектную заявку?“, koolitajaks Vladislav Lušin (SpeakSmart).

“Aktiivsete Kodanike Fond – võimalus kasvatada vabaühenduse võimekust ja kodanikuühiskonna suutlikkust”, koolitajaks Maris Jõgeva. Võid tutvuda slaididega.

Фонд активных граждан  – возможность увеличить способности НКО и всего гражданского общества”, koolitajaks Ivan Lavrentjev. Vaata kõrvale slaide.

“Kuidas planeerida tegevusi nii, et need toetaksid organisatsiooni pikaajalisi plaane?”, koolitajaks Reelika Alunurm. Vaata ka slaide.