Tulevikujuhtide I lend

2020. aasta suvel alustas ja 2021. aasta suvel lõpetas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi esimene lend. Tutvu osalejatega allpool ning loe nende muljeid programmist siit.

Triinu Ossinovski

“Olen püüdnud igas oma ettevõtmises keskenduda teemadele, mis võimestaksid neid, kes on struktuurselt ja tegeliku põhjuseta ebavõrdsel positsioonil, olgu siis etnilisest kuuluvusest või perekonna majanduslikust seisust tulenevalt.”

Loe rohkem

Kristina Amor

“Soovin, et naised julgeksid küsida rohkem palka, sest nad teavad, et huumoriga pikitud emotsionaalsus ja empaatilisus on väärtus, mitte puudus.”

Loe rohkem

Anna Toots

“Pean enda vastutuseks näha inimestes ja protsessides potentsiaali ja luua võimalusi vaimse tervise teenuste abil märkamiseks, toetamiseks ja suurema heaolu loomiseks laiemalt.”

Loe rohkem

Rebeca Kusma

“Ma sooviksin Eestis näha rohkem panustamist teaduse arengusse ja innovaatiliste ideede teostusesse, rohkem keskkonnasäästlikkust ja tasakaalustatust tarbimises.”

Loe rohkem

Maria Laanjärv

“Nii füüsilise kui vaimse tervise hoidmiseks saab aga inimene ise üksjagu ära teha ja seeläbi paljusid probleeme ennetada. Paraku on neid muutusi raske saavutada, kuna need eeldavad, et inimesed mõtleks rohkem ette ja oleks valmis täna mõnest hüvest loobuma, et tulevikus mõnd teist hüve saada.”

Loe rohkem

Katre Tatrik

“Tasakaalu leidmine enda mugavaste ja keskkonna heaolu vahel on teinekord ikka paganama raske. Usun, et muutust aitab luua aus ja argumenteeritud arutelu ning olemasolevate valikute ühine mõtestamine, lahenduste otsimine kogukondlikult.”

Loe rohkem

Ott Oja

“Hindan väga kõrgelt ratsionaalset ja teaduspõhist lähenemist ning proovin sellest lähtuvalt kujundada nii enda elu kui ka tööd.”

Loe rohkem

Kadri Kaarlep

“Maailm ju koosnebki väikestest kogukondadest. Kui muudame elu oma kogukonnas paremaks, siis küll see maailmgi tasapisi muutub.”

Loe rohkem

Ehti Järv

“Antropoloogina näen, et kõige enam on ühiskonnas puudu teineteise mõistmisest. Vahel on soov teist tundma õppida olemas, aga oskus kuulata kaduma läinud. Ilma oskuseta kuulata ei toimu paraku ka suhtlust.”

Loe rohkem

Liis Härma

“Mind on kõige rohkem mõjutanud inimesed minu ümber, kellega olen hetkeks või pikema perioodi vältel kokku puutunud, koostööd teinud, elupinda jaganud, valu tundnud, koos midagi erilist kogenud. On hetki, kus need inimesed on ühe lause või soovitusega mind terve edasise elu toetanud ja inspireerinud.”

Loe rohkem

Nele Laos

“Tahaksin näha rohkem julgust! Julgust enda arvamust ja vajadusi välja öelda, soovi korral teisiti käituda ja otsustada. Lõpuks tahaksin näha rohkem julgust “ei” öelda ja aega maha võtta.”

Loe rohkem

Silver Sillak

“Püüan harida ennast ja teisi ning leida viise, et ümber kujundada ühiskonnas juurdunud ebaterveid ja mittejätkusuutlikke praktikaid. Proovin teha järjepidevalt väikseid muudatusi ka iseenda käitumises, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja olla lähemal loodusele.”

Loe rohkem

Triinu Tints

“Soovin, et üksteist kuulataks rohkem ja aktsepteeritaks rohkem. Soovin, et sõnadest saaksid teod – et mitte ainult ei räägitaks, kuidas võiks või peaks olema, vaid tehtaks selle nimel tööd, sealhulgas koostööd.”

Loe rohkem

Susanna Veevo

“Tahaksin näha ühiskondasid, kus rahu hoidmine ja selle edendamine on kogukonna kollektiivne vastutus. Ühiskondasid, kus igaüks on võimeline aktsioone juhtima, initsiatiivi võtma, rohejuureliikumisi algatama. See oleks maailm, kus probleemid ei jõuagi eskaleeruda, sest lahendused leitakse kogukondades juba sel hetkel, kui kitsaskohad tekivad. Ja see vist olekski rahu?”

Loe rohkem