artikkel

Tulevikujuhid: Rebeca

laine
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

2020. aasta suvehakul alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi esimene lend. Esitasime kõigile osalejatele viis küsimust. Saage tuttavaks, Rebeca Kusma.

Kes sa oled ja millega tegeled?

Olen viimased neli aastat olnud vabatahtlik MTÜ Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskuses Audiere, mis tegeleb meeleelundkonna- ja kõnepuuetega seonduvalt sotsiaalhoolekande, Eesti meditsiiniasutuste ning meditsiinialaste arendus- ja teadusprojektide heategevusliku toetamisega avalikes huvides.

Igapäevaselt töötan ma digistrateegi ja projektijuhtina ning nõustan nii era- kui avaliku sektori organisatsioone kõikvõimalikes veebiarendust ja digikommunikatsiooni puudutavates küsimustes. Käesolevast sügisest saab minust ka täiskohaga üliõpilane Warwicki ülikoolis, kuhu siirdun omandama magistrikraadi andmeteaduses ja digiinnovatsiooni juhtimises.

Miks liitusid tulevikujuhtide arenguprogrammiga ja mida loodad selle jooksul õppida?

Mind kutsus arenguprogrammiga liituma tahe õppida ja ennast täiendada. Mind kõnetas väga vabaühenduse juhi kompetentsimudel, mille eksperdi tasemel omandamist pean oluliseks osaks vabaühenduse juhiks sirgumisel. Olen vabaühendustega seni vaid vabatahtlikus vormis kokku puutunud, kuid loodan Inglismaalt naastes astuda sammu lähemale Eesti ühiskonna arengu toetamisele, võttes rohkem vastutust ja olles aktiivsem vabaühenduse liige.  

Millist muutust tahaksid Eesti ühiskonnas või maailmas laiemalt enim näha?

Ma sooviksin Eestis näha rohkem panustamist teaduse arengusse ja innovaatiliste ideede teostusesse, rohkem keskkonnasäästlikkust ja tasakaalustatust tarbimises. Laiemas maailmas sooviksin ma näha põhihariduse tagamist igale lapsele, inimõigustest kinnipidamist ja loodusressursside jätkusuutlikumat kasutust.

Kas ja kuidas loodad sellele muutusele kaasa aidata?

Isiklikul tasandil teen igapäevaselt võimalikult keskkonnateadlikke otsuseid ja üritan läbi oma käitumise ka teistele eeskujuks olla, harin end ja jagan oma teadmisi teistega.

Raamat, film, etendus, podcast, inimene või muu sulle oluline mõjutaja, mis või kes sind inspireerinud ja teistelegi soovitaksid

Soovitan kahte raamatut, mille lugemist olen hiljuti nautinud: “Measuring the World” Daniel Kehlmannilt ja “The Listening Society” Hanzi Freinachtilt.

Vaata lisa tulevikujuhtide arenguprogrammi kohta.