Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustik

Soovides toetada ja tugevdada sotsiaalse ettevõtluse arengut Eestis algatasime projekti eesmärgiga luua alus sotsiaalse ettevõtluse definitsiooni piiritlemiseks, seadusandlikuks reguleerimiseks ja edasiseks toetamiseks-arendamiseks.

Projekt oli kavandatud ettevalmistava tegevusena sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomiseks. Tegevustena on planeeritud uuringud sotsiaalse ettevõtluse olukorrast Eestis ning eestkoste kogemustest välisriikides; eestkostevajaduste väljaselgitamine Eesti sotsiaalsetes ettevõtetes; võrgustiku loomine; eestkoste strateegia väljatöötamine ning võrgustikule elujõulise vormi leidmine.

Projekti „Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine“ juhib Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, partnerina oli kaasatud Heateo SA. Lisaks oli kaasatud projekti tegevustesse mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid ning sotsiaalsest ettevõtlusest huvitatud üksikisikuid ja organisatsioone.

Projektimeeskond: Jaan Aps, Riinu Lepa, Külli Kivioja-Ööpik, Aune Lillemets.

Projekti toimumise aeg oli 19.09.2011-30.04.2012 ning seda rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA.

Jälgi tegemisi Facebookis ja veebis www.sev.ee.