Vabaühenduste võimekus

Tugevad, innovaatilised ja usaldusväärsed vabaühendused on heaks partneriks riigile ühiste murede lahendamises või paremaks elukorralduseks uute toimivate lahenduste leidmises.

Vabaühenduste Liit töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjukad vabaühendused, kes veavad edukalt eest ühiskonnas olulisi algatusi ning on võrdväärseks partneriks võimukandjatele või ettevõtjatele. Selleks on vaja häid juhtimisoskuseid, piisavalt ressurssi ning nutikaid töövõtteid.

Töötamegi juhtimisoskustega vabaühendustes, toetades eelkõige protsesside või meeskondade eestvedamise paranemist. Loome ruumi, et vabaühendused saaksid jagada omavahel kogemusi ning õppida kasulikke töövõtteid tulemuslikumaks tööks annetustega, mudeldame ning katsetame koos uusi meetodeid, sh e-lahendusi, mis aitavad missiooni edukamalt ellu viia. Olulisematest on 2017. aastal töös poliitikakujundamises osalemise oskusi õpetav Huvikaitselabor ning juhtimisteemaline suvekool. Vabaühenduste Liit annab välja ka käsiraamatuid ning pakub oma kogemustest tellimuskoolitusi.