Osalemisvõimalused

Igal inimesel on võimalus teha midagi, mis muudab meie ühiskonna paremaks elukohaks. Aktiivse hea kodanikuna saad panustada ühiskonna heaolusse ja kodanikuühiskonna tegevustesse eri moel. Siin mõned mõtted ja soovitused.

Kõigele järgnevale annab tugeva aluse informeeritus ehk see, kuivõrd oled kursis sinu kodukohas, kodanikuühiskonnas ja riigis toimuvaga. Usaldusväärseid sotsiaalmeedia lehti ja meediakanaleid jälgides saad teada, missugused organisatsioonid sind huvitavates valdkondades tegutsevad, kes sõna võtavad ja mida nad arvavad, missugused on aktuaalsed ja olulised teemad ning kuidas nendega tegeletakse.

 • Jälgi oma kohaliku omavalitsuse infot (ajaleht, Facebooki leht vms), esita asjakohaseid küsimusi, anna konstruktiivset tagasisidet.
 • Jälgi enda jaoks oluliste teemadega tegelevate organisatsioonide kanaleid ja jaga aeg-ajalt nende infot oma tutvusringkonnas edasi.
 • Loe uudiseid ja arvamuslugusid üleriiklikes meediaväljaannetes, kuula raadiot ja vaata päevakajalisi telesaateid. Eelista väljaandeid, mis jälgivad ajakirjanduseetika koodeksit.

Aktiivset kodanikuühiskonnas kaasalöömist võib alustada oma kogukonnas – leia oma küla, linna või linnaosa kohtumiskoht sotsiaalmeedias või ruumis ja tee tutvust inimeste kui nende tegemistega.

 • Osale mõnes olemasolevas huviringis või kutsu ise kokku laulukoor, tantsutrupp, käsitööring, lugemisklubi või midagi muud toredat.
 • Võta osa või korralda ise oma piirkonnas kevadised koristus-, istutustalgud või muud heakorratööd.
 • Osale oma lapse/laste lasteaia ja/või kooli üritustel ja teistes tegevustes.
 • Märka ja tunnusta häid inimesi oma ümber ja esita neid vastavatel konkurssidel (aasta kodanik, kodanikuühiskonna aasta tegijad, maakondlikud tunnustussündmused jt)

Kõigil on võimalus teha head – heategevus on annetamine või vabatahtlik töö, mida tehakse teiste inimeste, keskkonna või loomade heaolu parandamiseks.

Pea meeles, et püsiannetus aitab organisatsiooni rohkem kui ühekordne. Enne annetuse tegemist või püsiannetuse vormistamist tutvu infoga organisatsiooni kodulehel – mille jaoks annetusi koguvad, missuguseid tulemusi saavutada soovivad ja kuidas neist teada annavad. Annetuseks mineva summa valikul võib lähtuda soovitusest annetada 1% oma sissetulekutest.

Vabatahtliku töö võimalusi on väga palju, saad panustada oma professionaalsete oskustega või teha midagi hoopis teistsugust. Sobiva tegevuse otsimist võid alustada Vabatahtlike värava kuulutuste uurimisest.

Lisaks on erinevaid võimalusi osalemiseks siin:

 • Tee annetus organisatsioonile, mis aitab lahendada ühiskonnas mõnda olulist probleemi ja on oma tegevuses mõjus.
 • Leia võimalusi pakkuda oma ettevõtte teenuseid vabaühendustele pro bono või soodushinnaga.
 • Osale Annetamistalgutel ja leia ühinguid, kelle tegevust jälgida ja toetada.
 • Hakka vabatahtlikuks mõnes organisatsioonis, mis tegeleb sulle olulise teemaga.
 • Hakka abipolitseinikuks, priitahtlikuks pritsumeheks, vabatahtlikuks merepäästjaks.
 • Hakka vahetuspereks välismaalt pärit õpilasele.
 • Ole veredoonoriks (muidugi kui tervis lubab).

Oma panuse selleks, et ühiskond oleks kõigile parem koht elamiseks, saad anda mõnes ühingus tegutsedes. Vabaühenduses panustamine ei pea alati olema tasustamata vabatahtlik töö, Eestis tegutseb palju professionaalseid ühinguid, kus töötavad oma ala spetsialistid.

 • Liitu mõne tegutseva vabaühenduse tiimiga või asuta ise ühing, et ühiskonnas olulise teemaga tegeleda või probleemi lahendada.
 • Loo MTÜ, kui eesmärgiks on ennekõike koos teistega täita ühingu põhikirjalisi eesmärke. Sihtasutust on targem luua aga sel juhul, kui juriidilise keha eesmärk on pigem valitseda ja kasutada vara mõne põhikirjalise eesmärgi täitmiseks, sest liikmeid SA-del ei ole.
 • Tõsta avalikkuse teadlikkust, et kutsuda üles muutma käitumist ja/või hoiakuid. Selleks võid kirjutada näiteks arvamuslugusid käsitledes nii probleeme kui lahendusi. Loo võid avaldada enda sotsiaalmeedia profiilil, aga pakkuda selle avaldamist ka mõnele meediaväljaandele.
 • Algata ise või anna toetusallkiri olulisele algatusele rahvaalgatus.ee keskkonnas.
 • Osale Riigikogu, kohalike omavalitsuste ja Euroopa Parlamendi valimistel. Osale valimisdebattide aruteludel ja küsi enda jaoks oluliste teemade kohta küsimusi.
 • Tunne valdkonna vastu huvi: tutvu valdkondlike arengukavade, ministeeriumide tööplaanidega ning anna tagasisidet. Eestis saab igaüks eelnõudele avalikku tagasisidet anda eelnõude infosüsteemis aadressil eelnoud.valitsus.ee.