Rahvusvahelised vabatahtlikud

Alates 2020. aastast on Vabatahtlike Värav saadaval kolmes keeles – lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keeltes. Seda eesmärgiga tuua vabaühenduste ja vabatahtliku tegevuse juurde ka rohkem võõrkeelseid inimesi ning uussisserändajaid.

Vaata ja kuula Vira lugu rahvusvahelise vabatahtliku kogemustest:

Samuti vaata ja kuula Stuarti lugu:

Eestisse hiljuti elama asunutel on vabakonnale palju pakkuda

Tutvu juhenditega, mis Eesti Külaliikumine Kodukant on koostanud võõrkeelt kõnelevate vabatahtlike kaasamiseks. Juhendmaterjal on saadaval eesti, inglise ja ka vene keeles. Head lugemist!

Inspiratsiooniks vaata Eesti Toidupanga lugu:

Kui soovid aidata vabatahtliku tegevuse kohta aidata sõna levitada, võid selleks julgelt kasutada väikest lendlehte, eesti, inglise või vene keeles.

Videod ja muud materjalid on valminud Euroopa Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi toel.