Kevadkool 2009

EMSLil on hea meel kuulutada esimene kevadkool lõppenuks. Seekord keskendusime läbirääkimisoskustele, et ühenduste esindajad ja avaliku sektori ametnikud kaasamisprotsessis edukamad oleksid.

“Aga mõtle, selle asemel, et kakelda, võiksite asju lahendada aruka mõttevahetuse teel,” pakub ema välja. “Arvad sa,” vaidleb Väikevend vastu. “Krister ütles: ma võin sulle tuupi teha. Tühja sa võid, vastasin mina. No ütle, kuidas me oleksime saanud seda küsimust aruka mõttevahetuse teel lahendada??”

Kevadkoolis otsime üles Eesti kodanikuühiskonna Väikevennad ja Kristerid ning proovime keerukatest vaidlustest mõistliku mõttevahetuse abil väljapääsu leida. Ehk – igapäevasema motiivina – vaatame, kas me peame ikka läbi rääkima kui kurjad krokodillid või saaks meist sõbralikud surikaadid (pildil).

– Kevadkoolis osalenute nimekiri 

– Simulatsiooni kirjeldus ja kokkuvõte

– Muljeid osalejatelt


EMSLi I kevadkool "Targem annab järele?"
18. märtsil Jüri Gümnaasiumis
Koolipäeva kava

10.00  Alguskohv

10.30 Läbirääkimised minu jaoks? 

           Paneeldiskussioon erinevatest vaadetest läbirääkimistele – osalevad Tallinna Ülikooli õppejõud Arno Baltin, PRAXISe kodanikuühiskonna programmi direktor Annika Uudelepp, EMSLi nõukogu liige Daniel Vaarik

12.30  Söögivahetund

13.30  Läbirääkimiste harjutamine. Läbirääkimised toimuvad EMSLi varasematest kaasamisteemalistest koolitustest tuttavas Karu külas. 

15.30 Vahetund, sokraatiline jalutuskäik

16.15  Kokkuvõtted ja õppetunnid läbirääkimisteks igapäevaelus

17.30  Kevadkooli lõpp ja võileivakarp kaasa

18.00  Buss järeltähistajatele Oxforelli puhkekeskusesse

Lisainfo: elina@ngo.ee, 630 9633.

Kevadkool toimub osaliselt Euroopa Sotsiaalfondi Tarkade otsuste fondi strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise alameetme alt projekti "Mittetulunduslikud esindusorganisatsioonid kui võrdväärsed partnerid riiklike otsuste planeerimisel ja elluviimisel" raames. Projekti partneriteks on Siseministeerium ja PRAXIS. Vt www.ngo.ee/tof