Tulevikugrupi nõustamisprogramm, 1. voor

Tulevikugrupi nõustamisprogrammis osalejatele tehti arenguvajaduste analüüs, mille alusel lepiti kokku täpsem tegevuskava ja edasised sammud muutuste tegemiseks. Igale osalejale leiti tema vajadustega sobiv mentor. Mentoriga koos valmis tegevuskava muutuste elluviimiseks koos ettepanekutega pikemaajaliste eesmärkide seadmiseks.

Nõustamisprogrammis osalemise koormus oli keskmiselt üks päev nädalas perioodil aprill kuni juuni 2014. Programmi alguses toimus avaseminar, kus selgitati ja täpsustati nõustamise eesmärke ja lõpus kokkuvõttev kohtumine, kus osalejad said kogemusi vahetada. Vahepealsel ajal töötasid ühendused koos oma mentoriga vastavalt kokkulepitud kavale.

Organisatsioonide valimisel programmi arvestasime järgmisi põhimõtteid:

  • Organisatsiooni arengueesmärkide sobivus nõustamise eesmärkidega – kuivõrd suudame mentorlusega ühendusele tema soovide ja probleemide puhul abiks olla.
  • Valmisolek panustada aega ja energiat programmis osalemiseks
  • Motivatsioon programmis osalemiseks, oma tegevuskavade muutmiseks ja osalemise edukuse tõenäosus
  • Valmisolek võtta üks tulevikuraporti teema nõustamise aluseks: rahastamine, infoühiskonna mõju, ühenduste koostöövormid, tõrjutud sihtrühmade kaasamine
  • Ühenduse varasem osalemine ühel või mitmel tulevikugrupi aruteluseminaril

Sooviavalduste alusel valisime nõustamisprogrammis osalema neli vabaühendust: MTÜ ETNA Eestimaal, MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, Eesti Naiste Koostöökett ja Eesti Lastefond.