Heategevus

Heategevus on annetamine või vabatahtlik töö, mida tehakse teiste inimeste heaolu parandamiseks, keskkonna või loomade heaks. Heategevuse ajendiks ei ole omakasu, vaid soov endale olulise valdkonda või teemasse panustada.

Efektiivne altruism on tõendite ja põhjenduste kasutamine, et määrata kindlaks kõige tõhusamad viisid teiste abistamiseks.

Heategevuse olukorda maailmas ja Eestis on juba aastaid analüüsinud heategevuse indeks (World Giving Index).

Uuring annab ülevaate annetamise ulatusest ja olemusest kogu maailmas läbi kolme aspekti, küsides: kas olete viimase kuu jooksul teinud midagi järgmistest?

  • Kas aitasite võõrast või kedagi, keda te ei teadnud, kes vajas abi?
  • Kas annetasite raha heategevuseks?
  • Kas panustasite oma aega mõnes organisatsioonis vabatahtlikuna?

Vabaühenduste Liit toetab vabaühenduste võimekust annetusi koguda ja vabatahtlikke kaasata.

Kolmekeelsest portaalist Vabatahtlike värav saab otsida vabatahtlikke ja vabatahtlikku tööd, samuti lugeda lisainfot vabatahtlike kaasamise ja muu seonduva kohta.

Annetuste kogumise hea tava ja 2019. aastal ellu kutsutud iga-aastased Annetamistalgud toovad tähelepanu annetamisele ja annetuste kogumisele.