artikkel

Tulevikujuhid: Susanna

laine
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

2020. aasta suvehakul alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi esimene lend. Esitasime kõigile osalejatele viis küsimust. Saage tuttavaks, Susanna Veevo.

Kes sa oled ja millega tegeled? 

Olen väärtuspõhise töö ja kolmanda sektori entusiast. Igapäevaselt töötan Arengukoostöö Ümarlaua huvikaitsespetsialistina ja lisaks juhin noorte rahuorganisatiooni PACE – Peace Action Community Estonia. Olen noordelegaat Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressis, kus teen huvikaitset noorte osalusele. Lisaks õpin ülikoolis Lähis-Ida uuringute erialal. Keskendun oma teadustegevuses Lähis-Ida naiste õigustele ja nende rollile konfliktilahenduses ning rahuprotsessides. Igav juba naljalt ei hakka.

Miks liitusid tulevikujuhtide arenguprogrammiga ja mida loodad selle jooksul õppida?

Oma organisatsiooni meeskonna kasvades nägin aina suuremat puudujääki enda juhtimisalastes teadmistes. Juhirolli võtmine oli minu jaoks küll loomulik, kuid strateegiline juhtimine ei tule alati intuitiivselt. Mõistsin kiiresti, et juhina ennast täiendamata jään ma lihtsalt organisatsioonile jalgu ning nii PACE’i kui meie meeskonna potentsiaal jääb realiseerimata.

Tulevikujuhtide programm oli seega täpselt see, mida PACE’i kiires arengujärgus vajasin. Üks kolleeg tulevikujuhtide programmist kirjeldas oma tööd juhina kui “paanilist enesetäiendust”. Saan sellele alla kirjutada. Õnneks arenguprogramm täpselt sellist enesetäiendust pakubki.

Millist muutust tahaksid Eesti ühiskonnas või maailmas laiemalt enim näha? 

Tahaksin näha ühiskondasid, kus rahu hoidmine ja selle edendamine on kogukonna kollektiivne vastutus. Ühiskondasid, kus igaüks on võimeline aktsioone juhtima, initsiatiivi võtma, rohejuureliikumisi algatama. See oleks maailm, kus probleemid ei jõuagi eskaleeruda, sest lahendused leitakse kogukondades juba sel hetkel, kui kitsaskohad tekivad. Ja see vist olekski rahu? 

Kas ja kuidas loodad sellele muutusele kaasa aidata?

Nii arengukoostöö kui noortevaldkond keskenduvadki suuresti kogukondade võimestamisele ja rohujuureaktivismile, mis on kahtlemata olulised osad eeltoodud muutuse stsenaariumist. Seega loodan, et mu tänane töö, panustades ühtaegu nii arengukoostöö huvikaitsesse kui noorte ja noortevaldkonna arendamisesse, aitab sel muutusel ühel hetkel esile tulla. 

Raamat, film, etendus, podcast, inimene või muu sulle oluline mõjutaja, mis või kes sind inspireerinud ja teistelegi soovitaksid?

Norra autor Erling Kagge kirjutab täiesti fenomenaalseid kulgemise-raamatuid, mis aitavad minusugusele rööprähklejale meenutada, et vahel tuleb hingata ka. Pärast tema teoste lugemist on mul alati vaja mõneks ajaks Hiiumaale metsa minna, et üksi ja vaikuses olla ning tasakaal jälle üles leida. Kes ihkavad elus rohkem zen-hetki, nende jaoks on Kagge hea valik.  

Vaata lisa tulevikujuhtide arenguprogrammi kohta.