Uudised

Noortegarantii tagab noortele pärast kooli töökogemuse

laine uudised-laine
19. november 2015

Euroopa Sotsiaalfondi toel on Eestis käivitatud Noortegarantii ehk riiklik tegevuskava, mis aitab noored töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, haridusteed jätkama või nad muul moel  aktiivselt ühiskonda kaasata.

Eesti noortegarantii on osa Euroopa Liidu algatusest, mille raames on iga liikmesriik võtnud vastu oma tegevuskava. Eesti noortegarantii tegevuskava tegevusi viiakse ellu 2015. aastast. Noortegarantii raames pakutavate võimaluste kohta leiad infot siit.

Eesti noortegarantii kaks tegevussuunda:

Oled 17-29-aastane ja otsid tööd, aga Sul ei ole erialast haridust ega töökogemust?  Sulle võib huvi pakkuda Töötukassa teenus “Minu esimene töökoht”.

Oled noor ja soovid rohkem teada tööturust, tööelust ja haridusvõimalustest, aga Sul ei ole veel oma tööväljavaadete osas selgust? Vaata, mis on noortekeskus ning milliseid projekte noortekeskuste koostöös korraldatakse, Avatud Noortekeskuste Ühenduse kodulehelt. Sinu piirkonna noorsootöö asutuste nagu noortekeskuste, huvikoolide, teavitamis- ja nõustamiskeskuste asukohad leiad kiirelt Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehelt. Kogemusõppest kogukonnapraktikate raames saad infot EMSLi kogukonnapraktika lehelt. Infot koolinoortele suunatud töötubade kohta, kus noortele tutvustatakse tööturu võimalusi, leiab Töötukassa kodulehelt.

Hoia silm peal ka Noortegarantii programmi veebilehel.