artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 3/2020

laine
12. oktoober 2020
Foto:

Peamiselt on rohkem või vähem valmisjärku jõudnud posu mitu aastat lihvitud arengudokumente, millesse kaasuda enam väga ei saagi, aga infoks ikka.

Kodanikuühiskonna programm 2021-24 sai suvel ministri poolt kinnitatud, samal ajal jätkuvad aga selle katuse, rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava, arutelud. Septembris toimunud mitmesaja osalejaga seminar kulges veidi vaevaliselt, enim tekitasid kirgi küsimused rahvastiku ja rände teemal, kus poliitilised eelistused kisuvad teadmistepõhisuse asemel ühiskonna suletuse suunda.

KÜSK koostab uut strateegiat, avalikku infot veel eriti pole, aga suur pilt vaevalt väga muutub. 6. oktoobril toimus järgmine arutelu, Vabaühenduste Liidu poolt võtame osa, kokkuvõtteid senistest mõtetest näed siit.

Vabaühenduste Liidu enda strateegiat oleme ka mitmes ringis suve teises pooles arutanud. Ilmselt ei tule sealgi järgmistel aastatel põhimõttelisemaid suunamuutusi. Segane on aga veel, mis saab meie enda partnerlusest siseministeeriumiga, sest lepingud lõppevad juba kolme kuu pärast, sh huvikaitsetöö rahastus. Arutelud partneritega käivad, sel nädalal jälle üks.

Eriolukorra kahjude leevendamiseks vabaühendustele ringleb kusjuures ka pool aastat hiljem siiani üks memo valitsuses, aga aruteluni pole asi ikka jõudnud.

Eesti 2035 on nii valmis, et tema arutelud jätkuvad valitsuses ja parlamendis.

Avatud valitsemise partnerluse järgmise kahe aasta tegevused kiitis valitsus samuti heaks, hakkame nüüd ellu viima avaliku võimu ja vabakonna koosloomes.

Välisministeerium korraldas septembri alguses suurema ürituse arengukoostöö reformidest, mis jäi pigem info- ja hirmudepäevaks. Muudatusi aga tuleb, arengukoostööle eraldi agentuur ja mis kõik veel.

Annetuste soodustamise teema, mida valitsus teha lubas, seisab ikka kusagil. Arutasime vahepeal asja kirikuinimestega, kes tunduvad ühiskonna ja praeguse valitsuse suundumuste juures õnneks või kahjuks üha mõjukamad liitlased.

Strateegilise partnerluse arenguprogrammis tegeleme pisut süvendatumalt praegu siseministeeriumi siseturvalisuse osaga, samuti maaeluministeeriumi kaasamispraktikate korrastamisega. Kultuuriministeerium jäi praegu välja, sest ei jõua ise tänavu tegeleda, sotsiaalministeeriumi ja HTMiga suhtleme edasi. Novembri keskel korraldame ametnikele ja strateegilistele partneritele üle tüki aja ka ühe kaasamise sügiskooli.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees on Vabaühenduste Liidul pärast viit aastat taas koht III grupis. Peamiselt käib Brüsselis Alari, oktoobri lõpus toimub

esimene täiskogu. Loodame esindatusega tekitada oma tegevusse rohkem euroliidu mõõdet.

Huvikaitsevõrgustikus räägime novembris, kuidas eri tüüpi kampaaniad saavad huvikaitse-eesmärkide täitmisel kasulikud olla. Jutuks tulevad „Joome poole vähem!“, valimisea langetamine ja põhiseaduse muutmine ning metsloomade kasutamise keelamine tsirkuses. Võrgustikuga saad liituda siin.

Annetusekogujate võrgustikus rääkisime septembris põhjalikult annetamistalgute ettevalmistamisest. Talgute registreerimine on alanud, lisainfo siin. Võrgustikuga saad liituda siin.

Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab alari@heakodanik.ee.