Uudised

Конференция «Различные пути и возможности для человечного образования» 21 и 22.10.

laine uudised-laine
14 Окт 2013
Koнференция и мастер-классы для учителей с целью оживления и улучшения преподавательской деятельности
 
21 и 22 октября в зале Таллиннского университетеа (M218) состоится конференция «Различные пути и возможности для сосредоточенного на человеке (человечного) образования». 
 
Цель конференции: представить идеи гуманной педагогики учителям эстоснких и русских школ, а также всем заинтересованным посредством докладов и мастер-классов. Выступят приверженцы идей гуманной педагогики из России, Литвы, Финляндии и Эстонии. С помощью мастер-классов будут представлены конкретные дидактические и методические возможности для пополнения профессиональных навыков учителей.
 
Рабочие языки конференции: эстонский, русский и финский. 
 
Плата за участие в конференции (в нее входят материалы конференции и кофе-паузы): 50 евро. предварительная регистрация по адресу: juhataja@llk.tln.edu.ee.
 
Добавьте пометку „konverents“.
 
Участники конференции получат свидетельство о прохождении обучения от Института педагогики Таллиннского университета. 
 
Организаторы: отделение педагогического факультета Института педагогики Таллиннского университета, Эстонский общественный центр гуманной педагогики и Ласнамяэский детский центр. 
 
Ниже программа мероприятия на эстонском языке.
 
21.oktoober 2013.
 
10.00 – 10.15.    Avamine. Tervitused
10.15 —  11.00    Videotervitus Ś.Amonaśvililt.  Marina `Siśova (Venemaa)
“Õpetaja kui humaanse pedagoogika looja”
11.00 – 11.45     Jarno Paalasmaa (Soome) “Miks ja kuidas peaks kool
muutuma? Alternatiivpedagoogiline vaatenurk kooli arengutele ”
11.45 – 12.30    Villu Mengel (Eesti)“Õpetamis-, õppimis- ja
kasvatuskäsitus”
12.30 —  12.45    Kohvipaus
12.45 – 14.00    Irene  Stulpiniene (Leedu)  paneel-meistriklass “”Elu
õppetunnid füüsikatundides”.
 
14.00 – 15.00    Lõuna
 
15.00 —  16.30   Meistriklassid (paralleelselt)
1.Vilija `Zalene (Leedu) “Kaasaja õpetaja vaimutule allikad”
2.Jelena Paśkovskaja (Läti) “Vaimsuse ja loovuse arendamine algklasside
õpilastel”
3. Marina Abramova “Õpetaja looming kirjaliku ja suulise tegevuse
protsessis”
4.Marina Korinevskaja (Leedu) “Kohtumised saatuste ristteedel”
5.Alevtina Mõlnikova, Olga Prohorenko (Eesti) “Võrrelgem oma tegevust isade
ideaalidega”
6.  Jarno Paalasmaa (Soome) “Soome kooli edutegurid”
 
22.oktoober
 
10.00 – 10.30  Maria Tilk “Humaanse pedagoogika ideed läbi ajaloo”
10.30 – 11.00  Tiiu Kuurme “Kool on kui katkiläinud binokkel. Üliõpilaste
metafoorid kogetud ja soovitud koolist”
11.00 —  11.30  Rea Raus “Ökoloogiline, holistiline paradigma hariduses ja
selle avaldumine õpetajate arusaamades”
11.30 — 12.00    Risto Keskinen (Soome) (ettekande pealkiri täpsustamisel)
12.00 – 12.15   Kohvipaus
12.15 – 13.45  Vera Akimova (Venemaa) paneel-meisterklass “Humaanse
pedagoogika hologramm-printsiibid”
 
13.45 – 14.30   Lõuna
 
14.30 —  16.00  Meistriklassid (paralleelselt)
1.    Natalja Novikova (Läti) “Koostöö on inimlikkuse kroon”
2.    Ivi Kukk ja Siiri Siska (Eesti) “Projektitöö klassiõpetaja töös”
3.    Sirje Klaos (Eesti)“Loovus ja looming kaasaegses digihariduses läbi
õpetaja/õpilase pilgu”.
4.    Evelin Tamm (Eesti) “Intuitiivpedagoogikast”
5.    Amino Põldaru (Eesti)”Õpilaste ideed õppimise mängulisemaks
muutmiseks”
6.    Ene-Silvia Sarv (Eesti) “ Koolirõõm, koolikliima”
 
16.00 –16.30 Sertifikaatide kätteandmine. Konverentsi lõpetamine.
 
 
Lisateave:
Tiiu Kuurme
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi dotsent
telefon 6199764
e-post tiiu.kuurme@tlu.ee