Ootame stardirahale kandideerima MTÜ või sihtasutuse vormis tegutsejaid, kes vajavad oma uudse lahenduse testimiseks ja käimalükkamiseks järgmiseks pooleteiseks aastaks stardikapitali. Eeldame, et konkursile kandideerijad on viimase kahe aasta jooksul oma lahendusega läbinud mõne inkubaatori, arengukiirendi või –programmi. See võib olla nii KÜSKi ja Heateo Sihtasutuse NULA inkubaator või mõni teine sarnane, mille fookus on suunatud ühiskondlike algatuste arendamisele.

„Viimastel aastatel on erinevates kiirendites ja programmides arendatud paljusid nupukaid lahendusi ühiskondlikele probleemidele, mille käivitamiseks ei leidu aga alati kahjuks võrdväärselt rahastust,“ nendib KÜSKi toetusprogrammide juht Mari-Liis Dolenko. „Et kõige mõjusamad ja suuremat potentsiaali omavad lahendused teostamata ei jääks, ootame stardirahastuse konkursile ka neid, kes on mujal oma ideed välja arendanud või eelmisel aastal NULA inkubaatori läbinud,“ lisas Mari-Liis.

Konkursile on oodatud lahendused, mis keskenduvad mõne kriitilise ühiskondliku probleemi leevendamisele, näiteks hariduse, rahvatervise, laste ja perede toimetuleku valdkondades. Samuti peab lahendusel olema jätkusuutlik finantsmudel.

Lahendusi kirjeldavad projektid tuleb ette antud taotlus- ja eelarvevormidel saata 1. novembriks 2017 digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile kysk@kysk.ee. Meeskonnad peavad olema valmis novembri teises pooles oma algatusi KÜSKi kokku pandud hindajate tiimile esitlema. Projektide toetamise otsustab KÜSKi nõukogu detsembrikuu keskel.

Taotlusvormid, lahendustele esitatavad nõuded ja täpsemad konkursi tingimused leiab konkursi lehelt.