Kogukonnapraktika

Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad mõnda vabaühendusse põgusale praktikale. Uued oskused, teadmised ja hoiakud aitavad noorel kasvada aktiivseks ühiskonnas osalejaks, vastutustundlikuks kodanikuks ning hoolivaks ja märkavaks inimeseks ehk heaks kodanikuks.

Täna toimub kogukonnapraktika 19 koolis kaheksas maakonnas.

Programmiga on oodatud liituma koolid ja vabaühendused kogu Eestist.

Programmist lähemalt  Vabaühenduste andmebaas  Ühine!

Õpilasele

Kogukonnapraktikaga saad töökogemuse vabaühenduses ja hakkad mõistma kodanikuühiskonna olemust.

Loe edasi

Õpetajale

Kogukonnapraktika annab ühiskonnaõpetusele kogemusõppe kaudu praktilise sisu.

Loe edasi

Vabaühendusele

Kogukonnapraktika toob noored sinu organisatsiooni, et midagi vajalikku koos ära teha.

Loe edasi

Uudised Meediakajastused Noorte lood Saada lugu!

 

Kogukonnapraktika programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi Noortegarantii osa ja seda rahastatakse 2015-2018 aastatel haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.