Kogukonnapraktika käsiraamat

Käsiraamat on abivahend, mis aitab õpetajatel ja juhendajatel luua head praktikakogemust. See selgitab kogukonnapraktika olemust, algatuse missiooni ja oodatud tulemust. Käsiraamat sisaldab ka häid soovitusi, et kuidas juhendada noort nii, et mõlemad – nii õpilane kui ka juhendaja – kasvaksid läbi selle kogemuse ning et see mõjuks kõigile osapooltele inspireerivalt ning jõustavalt.

Käsiraamat PDF kujul

Paberkandjal käsiraamatut saab küsida vedajate käest.

Lehitsejatele võib sobida ka online-ajakirjana (lehitsemiseks kliki fullscreen’il all paremal ja täisekraanist väljumiseks vajuta exit):

 

Käsiraamat valmis 2016. aastal projekti “Kodanikuhariduse koalitsioon” raames tänu EMP toetuste vabaühenduste fondile, mida vahendab Avatud Eesti Fond.