Kogukonnapraktika ärikorruptsiooni teemal

2017. aasta sügisel tegid kaks Tallinna Saksa Gümnaasiumi abiturienti ühingus Korruptsioonivaba Eesti edukalt kogukonnapraktika. Mõlemad praktikandid keskendusid oma töös ärikorruptsiooni temaatikale ja andsid nii panuse erasektori korruptsiooni ennetusse.

Üks praktikantidest tõlkis ja viis Eesti kontekstiga kokku Transparency Internationali hoolsuskohustuse küsimustiku, mida kasutatakse näiteks ettevõtetega partnerluste loomisel. Lisaks testis ta küsimustikku ühe Eesti ettevõtte peal, et näha, kas küsimustikku on võimalik Eestis rakendada. Lõpetuseks kirjutas ta ka lühikokkuvõtte hoolsuskohustuse olemusest.

Teise praktikandi ülesandeks oli sama hoolsuskohustuse dokumendi lühiversiooni eesti keelde tõlkimine ja Eesti kontekstiga koostkõlla viimine. Samuti täiendas ta dokumenti erinevate viidetega, kust küsimustiku täitmise jaoks võiks info leida, näiteks erinevad kohalikud registrid, meediaportaalid ja andmebaasid. Viimaseks ülesandeks oli otsida näited sarnastest hoolsuskohustuse protsessidest. Omal algatusel tegi praktikant ka ettepanekuid, kuidas ühing võiks ettevõtete suunal oma tööd tõhustada.

Kogukonnapraktika ülesanded olid oma loomult üsna mahukad ja nõudsid abiturientidelt täiesti uue teema tundmaõppimist, millega noormehed eeskujulikult hakkama said. Kogukonnapraktikante juhendas ühingu tegevjuht Anni Jatsa.

Praktikandid soovisid, et võimalusel võiks kogukonnapraktikantidele võimaldada ka erinevatel ühingu üritustel osalemist. Sellest lähtuvalt kaalub ühing tulevikus teatud ürituste korraldamist pärastlõunasel ja õhtupoolikul, et võimaldada noortel ilma koolist puudumata üritustel osaleda.

Refereeritud Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt.