Kogukonnapraktika kui sild kooli ja kodanikuühiskonna vahel

Kogukonnapraktika on uuenduslik kogemusõppe meetod, mis aitab saavutada sotsiaalainete õpitulemusi ja arendada mitmeid üldpädevusi. Ennekõike õpetab kogukonnapraktika õppima, oma kogemusi analüüsima ja neist järeldusi tegema.

Pikemalt avas seda, kuidas kogukonnapraktika aitab õppekava eesmärke täita, Helen Talalaev Õpetajate Lehes 16. märtsil 2018.