Praktika viis kokku uute inimestega

Olen Rakvere gümnaasiumi 12. klassi õpilane, kogukonnapraktika raames käisin vabatahtlikuna abis Lääne-Viru Arenduskeskuses. Praktika käigus kohtusin paljude uute toredate inimestega ja sain juurde palju uusi teadmisi.

Kokku oli meid viis praktikanti, kelle vahel jagati ära hulk ülesandeid, igaüks sai endale meelepärase tegevuse ise valida. Viiest praktikandist kolm olid Rakvere gümnaasiumi õpilased ja kaks Rakvere reaalgümnaasiumist.  Praktika eesmärgiks oli aidata läbi viia Lääne-Virumaa kodanikeühenduste konverents “Teen, sest hoolin”, mille raames tunnustati maakonna sädeinimesi ja sädeorganisatsioone. Lisaks esinesid konverentsil kodanikeühenduste esindajad, kes tutvustasid oma igapäevatööd ja rääkisid lähemalt enda MTÜ toimimisest.

Umbes kuu enne üritust saime ühiselt laua taga kokku ja arutasime erinevaid võimalusi konverentsi kõige tõhusamaks läbi viimiseks. Kohapeal oli minu ülesandeks päeva jooksul toimunud esitustest kokkuvõtteid kirjutada ja hommikul, enne ürituse algust, olin vastuvõtulauas abiks külaliste registreerimisel ja konverentsile juhatamisel. Kogu üritus sujus hästi ja umbes nädal hiljem pidin juhendajale konverentsi käigus valminud kirjatükid ära saatma.

Minu enda jaoks oli praktika väga põnev, sest teadsin juba eelnevalt, mis mind ees ootab, ja organisatsiooni valik oli teadlik. Sain praktikal tegeleda sellega, mida meelepäraseks pean – kirjutamisega. Lisaks sain konverentsi ettekannetest palju uusi teadmisi ja kohtasin inimesi, kellega ehk muidu polekski kunagi kokku puutunud.

Võin öelda, et minu jaoks oli kogu kogemus positiivne ja midagi negatiivset välja ei oska tuua. Kindlasti soovitaksin ka teistel noortel sellisest projektist osa võtta, juba puhtalt kogemuse ja uute teadmiste pärast. Sooviksin tänada enda juhendajat ja Lääne-Virumaa Arenduskeskuse konsultant Katrin Põllut, kes praktikale oma sooja südame ja avatud meelega palju juurde andis. Toredate inimestega on alati rõõm koos tegutseda!

Autor: Liisa Lehtiniemi Rakvere Gümnaasiumist