Meeskond vahetus

Alates jaanuarist on Kogukonnapraktikal uus eestvedaja, Lauri Luide. Varasemalt on Lauri aastaid tegelenud vabatahtliku töö arendamisega Eestis ja mujal, läbi Serve the City organisatsiooni.

Lauri eesmärk uue juhina on tõsta programmi üldist kvaliteeti, populaarsust osapoolte seas ja parandada efektiivsust. Selle jaoks on plaanis välja töötada hulgaliselt tööriistu, mis teevad osalemise lihtsamaks, populaarsemaks ja mõjusamaks. Alustades sellest, et luua omavaheliseks koostööks erinevaid suhtlusplatvorme ja maililiste, plaanime arendada erinevaid video- ja promomaterjale, mis annavad programmile rohkem värvi ja energiat.

Suur väljakutse on vabaühenduste ja koolide omavahelise koostöö arendamine. Täna on tavapraktika see, et õpetaja, kes noori läkitab, et puutu ise vabaühendustega kokku ja ei oma praktiliselt mingit ülevaadet sellest, mida õpilased praktiliselt teevad ja kellega kokku puutuvad. Lisaks, kuna programm on paljudes koolides vabatahtlik, siis vabaühendused ei oska praktikantide panusega arvestada, on tulemus see, et tegevused ei ole alati mõtestatud ja sisukad.

Kui koolid ja vabaühendused on omavahel tuttavad ja üksmeelel, on see kasulikum nii ühendustele, õpilastele, kui ja koolidele. Sinna on veel pikk tee minna, aga suured sammud selles suunas on kindlasti kavas teha.