Annetuste kogumise hea tava

Annetuse kogumise hea tava märgi peaksid enda kodulehele üles panema kõik, kes annetusi koguvad, sest annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes. Kui sinu organisatsioon loodab samuti annetustele, loe järgnev hoolega läbi, liitu tavaga ja hangi märk! Altpoolt leiad ka heade annetuste kogujate nimekirja, teadmiseks annetajaile ja sullegi.
Kui sul on küsimusi annetuste kogumise hea tava või sellega liitumise kohta, küsi Heleni käest helen ät heakodanik.ee.

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani.

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa kas üksikisiku või ühiskondliku probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele.

Annetus on vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne kohustusi, vastuteenet või teenuse osutamist. Annetusi võib koguda abivajajale edasiandmiseks või annetuse koguja oma tegevuste toetamiseks. Annetus võib olla ühekordne või regulaarne ning annetuste kogumiseks on mitmeid erinevaid mooduseid (korjanduskastid, annetustelefonid, pangaülekanded, vastava juurdehindlusega toodete-teenuste müük jne).

Annetuste kogumise hea tava

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Hea tavaga liitumine käib nii:

1. Te loete hea tava ja juhendi (eesti keeles või vene keeles) läbi ja kiidate heaks. (Oma liitumisest anna teada, kirjutades Helen Talalaevale helen@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui sul on enne liitumist küsimusi või kahtlusi.)

2. Te panete selle oma kodulehele, et ka annetaja tavaga tutvuda saaks ja teaks, et te seda järgite.

3. Meie lisame teid Vabaühenduste Liidu heade annetuste kogujate nimekirja ja saadame teile “Hea annetuste koguja” märgi kodulehel kasutamiseks. Märgi saab alla laadida ka siitsamast tingimusel, et heale tavale on teie kodulehel juba viidatud. Endale sobivas suuruses hea annetuste koguja märgi saab valida siit (keri kõige lõppu) www.heakodanik.ee/logod

4. Me räägime headest kogujatest ka annetajatele, et nad teaksid, kuhu on targem oma annetusega suunduda.

5. Annetajad on julgemad ning hakkavad eelistama neid, kes hea tavaga liitunud.

6. Annetuste kogujaid ühendab Facebookis grupp Annetuste kogujate võrgustik, kus jagame kogemusi ja uusi trende.

Annetuste kogumise hea tavaga on liitunud (nimekiri täieneb jooksvalt):

 1. Aarete Laegas
 2. Alustavat Õpetajat Toetav Kool
 3. Anrepi Lõvi
 4. Arvamusfestival
 5. Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik)
 6. ASÕP
 7. Carolin Illenzeeri Fond 
 8. Charity Pirital
 9. Dharma
 10. Doktor Kloun
 11. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 12. Eesti Asenduskodude Laste Liit
 13. Eesti Aspergerite Ühing
 14. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
 15. Eesti Gaidide Liit
 16. Eesti Inimõiguste Keskus
 17. Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
 18. Eesti Koostöö Kogu
 19. Eesti Lasterikaste Perede Liit
 20. Eesti LGBT Ühing
 21. Eesti Loomakaitse Selts
 22. Eestimaa Loomakaitse Liit
 23. Eestimaa Looduse Fond
 24. Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond
 25. Eesti Naiste Koostöökett
 26. Eesti Noorteühenduste Liit
 27. Eesti Ornitoloogiaühing
 28. Eesti Pagulasabi
 29. Eesti Pimemassööride Ühing
 30. Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
 31. Eesti Puuetega Inimeste Fond
 32. Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit 
 33. Eesti Seksuaaltervise Liit
 34. Eesti Skautide Ühing
 35. Eesti Sklerosis Multiplex’i Ühingute Liit
 36. Eesti Talendikeskus 
 37. Eesti Toidupank (Eesti-Hollandi Heategevusfond SA)
 38. Eesti Unekooli Ühing
 39. Eesti Vegan Selts 
 40. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
 41. Eesti Vähiliit
 42. Eesti Õpilasesinduste Liit
 43. Enneaegsed Lapsed
 44. Harkujärve Kiriku Taastamise Selts
 45. Hea Algus
 46. Hea Metsanduse Koda
 47. Heaolu ja Taastumise Kool
 48. Heategevusfond Minu Unistuste Päev
 49. Heateo SA
 50. Hingerahu
 51. Hooandja
 52. Hoolin Sinust
 53. Igale Lapsele Pere
 54. Isata Laste Heaks
 55. Järvamaa Kogukonnafond
 56. Johanna
 57. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus (Juhan Kuusi Fond)
 58. Junior Achievement Eesti
 59. Kassiabi
 60. Kasside Turvakodu
 61. Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskus
 62. Kiusamisvaba Kool
 63. Kodanikukoolitus 
 64. Kohila Võrkpalliklubi
 65. Käpp ja Käsi
 66. Lahendus.net
 67. Laste ja Noorte Kriisiprogramm
 68. Liikumispuudega Laste Toetusfond
 69. Loomus
 70. Läbi Tähevärava
 71. Maarja Küla
 72. Maarjakodu Pärnu
 73. Minu Unistuste Päev
 74. Mondo
 75. Must Kast
 76. Mõedaku
 77. Naerata Ometi
 78. Noored Kooli
 79. Nähtamatud Loomad
 80. Oma Pere
 81. Omedu Külaselts
 82. Pakri poolsaare kultuuripärandid
 83. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus
 84. Peipsi Infokeskus
 85. Pesaleidja
 86. Perede ja Laste Nõuandekeskus
 87. Pille Lille Muusikute Fond (Muusikute Täiendõppe Keskus)
 88. Poliitikauuringute Keskus Praxis
 89. Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 90. Päästeliit
 91. Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu 
 92. Ruutlind Ruudi Lastefond
 93. Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
 94. Setomaa Turism
 95. SOS Lasteküla Eesti Ühing
 96. Spordiklubi Sun Dome
 97. Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing
 98. Taiji Selts
 99. Tallinna ja Harjumaa Autismiühing
 100. Tallinna Lastehaigla Toetusfond
 101. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
 102. Terve Eesti
 103. THINK Eesti
 104. Toeta Ukrainat 
 105. Toolse Kodutute Lemmikloomade Varjupaik
 106. Uno Taimla nimeline fond (Eesti Vaegkuuljate Liit)
 107. Vaba Ühiskonna Selts
 108. Vaba Ukraina
 109. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
 110. Vabaühenduste Liit
 111. Vähiravifond “Kingitud Elu”
 112. Vainupea Küla Selts
 113. Vaprusehelmed
 114. Varjupaikade MTÜ
 115. Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
 116. YFU Eesti

Annetuste kogumise hea tava levi toetas: