Uudised

Õiguse eest seisja tunnustuse kandidaatide esitamine

laine uudised-laine
12. veebruar 2018
Justiitsministeerium soovib algatada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul uut traditsiooni ning anda välja justiitsvaldkonna tunnustuse „Õiguse eest seisja“. „Õiguse eest seisja“ auhinnaga tunnustatakse isikuid või isikute gruppi, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

„Õiguse eest seisja“ tunnustusauhind antakse üle Justiitsministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul aktusel. Sel aastal antakse tunnustusauhind üle 19. veebruaril Nordea kontserdimajas toimuval pidulikul Õigusriik 100 kontsert-aktusel.

Kutsume Teid üles esitama tunnustusauhinna kandidaate. Tunnustusauhinna kandidaadi esitamiseks tuleb saata 12. veebruariks kirjalik vabas vormis ettepanek aadressil info@just.ee. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime; lühikest põhjendust, milline on olnud kandidaadi panus Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse, mille eest isik auhinna kandidaadiks esitatakse; kandidaadi kontaktandmeid ning kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid.

„Õiguse eest seisja“ tunnustusauhinna kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted.

Kandidaatide väljaselgitamiseks moodustatakse Justiitsministeeriumis komisjon, kelle ülesandeks on välja valida tunnustusauhinna kandidaadid ja esitada need justiitsministrile kinnitamiseks.

Õiguse eest seisja tunnustuse kohta leiab rohkem infot: www.just.ee/et/oiguse-eest-seisja-2018.