Hasartmängumaksu paremast jaotamisest

Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu vabaühendustele eraldatavad toetused ei vasta ühenduste rahastamise põhimõtetele, kuna otsused on läbipaistmatud.

EMSL töötab selle nimel, et kodanikuühenduste rahastamine riigieelarvest oleks läbipaistev, kõigil toetustele võrdne ligipääs ning otsused selgelt põhjendatud.

NB! 9. märtsil kell 12.00 – 13.30 korraldame Sotsiaalministeeriumi 5. korruse saalis kohtumise sotsiaalvaldkonna ühendustele, kes on huvitatud Hasartmängumaksu Nõukogu ümberkorralduse plaanidest. EMSList räägib Siim Tuisk, mida on saanud teada ministritelt ja ametnikelt, ning koos käime üle veel ülal olevaid reformiplaani murekohti ja arutame lahendusi. Registreeri end osalemiseks siin

Kirjasõna Hasartmängumaksu Nõukogu teemal:

  • (2017) Kirjutasime  Rahandusministeeriumile memo kuidas võiks Hasartmängumaksu Nõukogu rahastamise hea tavaga kooskõlla viia ning mida saaks vabaühenduste rahastamise juures paremaks muuta.
  • (2016)  Hindasime hasartmängumaksu toimimist vabaühenduste rahastamise mudelina Variraporti koostamise raames ning selleks koostatud analüüsist tulenevad me edasised ettepanekud ka mudeli mõjusamal moel kasutussevõtmiseks.
  • (2016)  Kohtusime sotsiaalvaldkonna ühendustega ja kirjutasime neid puudutavast täpsemalt
  • (2016) Anne-Mai Saare bakalaureusetööd “Kolmanda sektori rahastamine hasartmängumaksust, selle vajalikkus ja probleemid” saate lugeda siit.
  • (2015) Alari Rammo: HMNi seitse surmapattu