Hasartmängumaksu paremast jaotamisest

Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu vabaühendustele eraldatavad toetused ei vasta ühenduste rahastamise põhimõtetele, kuna otsused on läbipaistmatud.

Vabaühenduste Liit töötab selle nimel, et kodanikuühenduste rahastamine riigieelarvest oleks läbipaistev, kõigil toetustele võrdne ligipääs ning otsused selgelt põhjendatud.

HETKESEIS: 2019. aastast on hasartmängumaksu nõukogu kaotatud, toetusi jagavad ministeeriumid või määratud asutused.

Kirjasõna Hasartmängumaksu Nõukogu teemal:

  • (2017) Kirjutasime  Rahandusministeeriumile memo kuidas võiks Hasartmängumaksu Nõukogu rahastamise hea tavaga kooskõlla viia ning mida saaks vabaühenduste rahastamise juures paremaks muuta.
  • (2016)  Hindasime hasartmängumaksu toimimist vabaühenduste rahastamise mudelina Variraporti koostamise raames ning selleks koostatud analüüsist tulenevad me edasised ettepanekud ka mudeli mõjusamal moel kasutussevõtmiseks.
  • (2016)  Kohtusime sotsiaalvaldkonna ühendustega ja kirjutasime neid puudutavast täpsemalt
  • (2016) Anne-Mai Saare bakalaureusetööd “Kolmanda sektori rahastamine hasartmängumaksust, selle vajalikkus ja probleemid” saate lugeda siit.
  • (2015) Alari Rammo: HMNi seitse surmapattu