Koolitused koolidele

Koolitused koolidele

Koolidele suunatud koolitused jagunevad kaheks: õpetajatele ja juhtkonnale-hoolekogule.

Oleme käima lükanud ka kogukonnapraktika projekti, mille raames saadame abituriendid vabaühendustesse praktikat sooritama ühiskonnaõpetuse tunni raames. Teistel aga soovitame kindlasti iseseisvalt mõne mittetulundusühingu või sotsiaalse ettevõtte külastamist. Uuri, keda külastada ja kus vabatahtliku tööd teha Laurilt, kirjutades lauri@heakodanik.ee.

Kuidas koolitunnis vabakonnast rääkida?

Sihtgrupp: ühiskonnaõpetuse õpetajad

Koolitajad: Kai Klandorf

Seda, mis on kodanikuühiskond ja millist rolli täidavad selles vabaühendused, mõistavad õpilased palju paremini, kui saavad võimaluse proovida kätt mõne vabaühenduse töös. Kuidas teooria ja praktilise kogemuse edasiandmine omavahel siduda, annab nõu EMSL-i projekt www.ngo.ee/kogukonnapraktika. Vabaühenduse tööd lähedalt uurides ja selles mõnd olulist ülesannet täites märkavad õpilased, mis paneb kodanikud tegutsema ja millist kasu omaalgatusest sünnib. Lisaks kogukonnapraktikale on ka teisi võimalusi – koolitundi võib kutsuda oma tööst ja tegemistest rääkima vabaühendustes tegutsevaid inimesi ja vabatahtlikke, veebis on palju häid näiteid nii noorte kaasamisest, vabatahtlikust tegevusest, vabaühendustest. Üks on kindel – ei tasu jääda lootma õpikule ja töölehtedele, vaid leida võimalusi, mis aitavad sisustada koolitunnid põnevate katsetuste ja näidetega. Sellistega, mis aitavad õpilaste silmaringi laiendada ja neis huvi äratada.

Koolitusel jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas aktiivsete meetoditega anda edasi teadmisi kodanikuühiskonna olemusest ning vabaühenduste rollist selles, hea kodaniku põhimõtetest ja osalemise võimalustest, vabaühendustest ja nende mitmekülgsetest rollidest, vabatahtliku tegevuse võimalustest. Tutvustatakse erinevaid koolitunnis kasutatavaid (sh. veebipõhiseid) materjale, kodanikuharidus- ja noorte osaluse tõstmise programme ning organisatsioone, kellega tasub vabaühendustest rääkides teha koostööd.

Kaasav kool

Sihtgrupp: kooli juhtkond; kooli hoolekogu

Koolitajad: Kai Klandorf

Kool on omamoodi kogukond, kus saavad kokku väga erinevad inimesed – kooli juhtkond ja õpetajad, õpilased ja nende vanemad, kooli pidaja ja vahel ka maja haldaja. Ja kuigi enamasti on kõigil sarnased eesmärgid, ei lähe omavahel kokku leppimine ja otsuste tegemine alati sujuvalt, sest inimesi, arvamusi ja huvisid on palju. Teate ju küll, kuidas aeg-ajalt tuleb jälle jutuks koolitoidu kvaliteet, lapsevanemad kurdavad, et info ei liigu või siis õpilased ei tunne üldse huvi kooliürituste vastu. Hästi läheb siis, kui räägitakse läbi ja leitakse lahendused, halvasti aga sellel juhul kui tühisest tülist tekib pahameel, mis muudab koolielu kõigi jaoks ebameeldivaks. Abiks on see kui ootustest omavahel räägitakse, tulevikuplaane tehakse koos ja ka probleemidele leitakse lahendused kõiki kaasates.

EMSL oskab anda nõu, kuidas kaasamise häid praktikaid ka kooliseinte vahel rohkem ja paremini kasutada ning aidata kaasa, et koolis tegutsemine annaks õpilastele esimese hinnalise demokraatiakogemuse. Koolitusel jagatakse näpunäiteid tõhusaks kaasamiseks koolielu korraldamisel, räägitakse erinevatest huvigruppidest, nende kaasamise võimalustest ja omavahelise koostöö parandamisest. Tuuakse erinevaid näiteid kaasamismeetoditest, mida kasutada üksikutele küsimustele lahenduse leidmisel, kooli arengukava ja õppekava koostamisel või kooli sisehindamise läbiviimisel.