Rahvakogu arutelupäeva lauajuhtide materjalid

Sellel lehel on kogu info ja materjalid, mida läheb vaja 6. aprilli Rahvakogu arutelupäeva lauajuhtidel (failide jaoks kruti lehekülje päris lõppu). Loe materjalid palun hoolikalt läbi, välja printida pole vaja, sest prindituna ootavad nad sind ka kohapeal. Suures osas kordab allolev info koolitusel räägitut, aga tasub üle lugeda ikka.

Üldist olulist infot:
 • Lauajuhtide kontaktisikuks laupäeval ja enne seda on Kadri Ollino (kadri@ngo.ee, telefon: 5566 4745, Skype: khatao)
 • Laupäeval ole palun lauluväljakul kohal kell 10. Kui see pole võimalik (näiteks kaugemalt tulijatel), anna palun kindlasti Kadrile ette teada, mis kell jõuad, et me ei muretseks. Arutelupäev algab kell 11 ja kestab kella 18-ni, vahepeal ära käia ei ole lauajuhil võimalik.
 • Võta kindlasti kaasa sülearvuti ja lisa Kadri oma Skype'i. Kui sul tekib lauas mingeid probleeme, mille lahendamisel vajad abi (näiteks küsimusi, millele vastamiseks on vaja lauda kutsuda mõni kohapealsetest ekspertidest), anna Skype'i teel Kadrile märku.
 • Päev tuleb väga intensiivne ja ette võib tulla igasuguseid olukordi. Ole palun puhanud, rõõmus, rahulik ja heas vormis – valmis kõikvõimalikeks ootamatusteks ja nende lahendamiseks.
 • Loe kindlasti mõttega läbi allolevad arutelupäeva materjalid. Ole valmis iga teemat oma sõnadega sisse juhatama ja vastama laudkonna küsimustele (kui küsimus on väga spetsiifiline ja kindlasti vajab vastust, palu Kadril lauda saata ekspert). Kui jõuad, võid põhjalikumalt nende teemade kohta vaadata www.ngo.ee/rahvakogu teemaseminaride linkide lõpus olevatest materjalidest (Praxise kokkuvõtted veebis tehtud ettepanekutest ning ekspertide koostatud mõjuhinnangud). Kui materjalides on midagi segast, vajad millegi kohta lisainfot, tahad täpsustada, et kas saad õigesti aru vms, siis tee seda palun allolevas foorumis – võib-olla on teistel sama küsimus ja vastusest ka neile abi. Kui sul on endal hea vastus või nõuanne mõne teise lauajuhi postitatud küsimusele, siis ära hoia seda enda teada.
 • Vaata see lehekülg veel reede õhtul või laupäeva hommikul üle – siia võib olla lisandunud midagi olulist.
Laupäevased ülesanded:
 • Lauajuhi roll läbi päeva: juhatada arutelud sisse ja aidata oma lauas arutelu pidada: jälgida ajakavas püsimist, viisaka arutelu reeglitest kinnipidamist, vajadusel vaigistada liigjutukaid ja julgustada vaiksemaid, jälgida, et teemadest kõrvale ei kaldutaks jne. Kõike seda sõbralikult ja kannatlikult. Lauajuht ei tohi mõjutada inimesi ühe või teise variandi kasuks otsustama (küll võib tuua arutellu omalt poolt uusi argumente, kui näiteks tundub, et arutelu muidu kergesti ühele poolele kaldub).
 • Kohale jõudes saad Kadri käest rinnasildi, mine seejärel oma lauda ning kui inimesed hakkavad saabuma, tervita neid, saage tuttavaks, paku kohvi-teed ja suuna nad materjale lugema.
 • Kell 11 teevad päevajuhid sissejuhatuse, räägib David Vseviov, päevajuhid annavad ülevaate Rahvakogu senisest protsessist ja päeva ülesehitusest ja tehakse esimesed "soojendushääletused" (kokku u. 25-30 minutit). Seejärel on sul 15-20 minutit selleks, et teha lauas tutvustusring ning kokku leppida arutelureeglites. Tutvustusringi tehnika vali tunde järgi: et kas lisaks nimele ja kodukohale öeldakse või tehakse veel midagi ("Kuidas sa esimest korda Rahvakogust kuulsid?", "Milline laul praegu kõige paremini su meeleolu kirjeldaks?" või mis iganes). Arutelureegliteks soovitas Margo näites selliseid: 1) suhtleme omavahel eesnimedega; 2) sõnastame mõtted lühidalt ja konkreetselt; 3) teineteisele vahele ei sega; 4) keskendume lahendustele, mitte probleemide siunamisele; 5) räägime ideedest, mõtetest, plaanidest, mitte isikutest. Reeglid ei pea igas lauas olema ühesugused, leppige ise lauas kokku selles, mis oluline tundub (aga üle 5 reegli ilmselt ei suudaks keegi meeles pidada).
 • Kell 11.45 algab esimene teema-arutelu (päevajuhid seda eraldi sisse ei juhata, lähete ise lauas sellele üle, kui tutvumisring ja reeglites kokkuleppimine tehtud). Tee sissejuhatus teemasse ja tutvusta lühidalt alateemasid. Otsustage tunde järgi, kas on veel vaja eraldi aega materjalidega tutvuda või vaadatakse neid käigu pealt. Alateemasid ei pea ilmtingimata selles järjekorras arutama, nagu paberil kirjas. Vaadake jooksvalt, kui palju aega millelegi kulutada. Esimese teema arutelu lõpeb ja hääletus algab kell 12.40. NB! Arutelu ülesanne ei ole jõuda lauas ühisele arusaamale ega üksteist ära veenda, vaid püüda küsimuste poolt- ja vastuargumendid selgeks teha, et iga osaleja saaks seepeale teha oma parima äranägemise järgi targa valiku.
 • Kui arutelu käigus öeldakse mingeid täpsustusi küsimuste kohta, käiakse välja mingeid uusi ideid või lihtsalt vaimukaid mõtteid, pane need kirja ja anna hiljem korraldajatele.
 • Ütle oma lauale, et kõik hääletuse ajal kindlasti kohal oleks (kui mõni näiteks vahepeal WC-s käib vms). Hääletamist viivad läbi päevajuhid, aga ole valmis oma laua inimestele asju üle kordama ja neid abistama. Hääletamine toimub pultidega. Päevajuht ütleb, mis küsimust parajasti hääletatakse, variandid on näha ekraanidel (ja osalejate ees paberil), inimene vajutab oma puldil selle numbri, mis varianti ta eelistab. Kui kõik alateemad (neid on ühe teema all 2-4) on hääletatud, tuleb veel üks hääletus, kus osaleja valib, milline neist alateemadest tema meelest kõige olulisem on. Seejärel vaatame päevajuhtide eestvedamisel hääletustulemused üle, kui aega on, küsivad päevajuhid laudadest muljeid, tehakse nalja vms.
 • KUI HÄÄLETUSSÜSTEEM ÜTLEB ÜLES, läheb käiku varuvariant: osaleja märgib oma eelistuse arutelumaterjalidesse, tõmmates eelistatud variandi ümber ringi. Sel juhul on teie ülesanne pärast hääletust paberid kokku koguda, kiiresti arvutisse lüüa, Kadrile saata ja siis materjalid inimestele tagasi anda. Loodame muidugi, et seda ei lähe vaja.
 • Seejärel algab teine teema-arutelu, täpselt sama skeemi järgi kuni päeva lõpuni. Umbes kella 14.10 paiku tuleb söögipaus (toidupakid tuuakse lauda), kus muud peale söömise vahepeal muud ei toimugi.
 • Pärast viimase teema hääletust kell 17.20 võtavad päevajuhid koos paari eksperdiga päeva tulemused kokku, Urmo Kübar ütleb mõned kokkuvõtvad sõnad ning siis on aeg oma laua inimesi tänada ja neile head koduteed soovida.
 • Päevast teevad otseülekannet delfi.ee ja err.ee, kell 17.15-18 ka ETV. Meie poolt toodab pilti Avision. See tähendab, et aeg-ajalt liigutakse laudade vahel ka kaamera ja mikrofoniga, hoiata oma inimesi ette, et nad ei ehmuks. Võimalik ka, et ajakirjanikud tahavad vahepeal osalejatega intervjuusid teha. Kui näed, et see on mõnele su laua inimesele väga vastumeelne, anna ajakirjanikule viisakalt märku, et ta ei segaks.

Küsimused ja vastused