Uudised

Aktiivsete Kodanike Fondi konkursile laekus enim demokraatia edendamisega seotud projekte

laine uudised-laine
11. detsember 2020

7. detsembril lõppes Eesti vabaühendustele mõeldud Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) taotlusvoor keskmise suurusega ja suurprojektidele. Kokku läheb jagamisele 1,1 miljonit eurot, taotlusi esitati kokku summale 4,79 miljonit eurot.

Õigeaegselt saabus 77 projektitaotlust. Kõige enam soovivad Eesti vabaühendused tugevdada demokraatlikku kultuuri ja suurendada kodanikuteadlikkust. Lisaks sai toetust taotleda ka haavatavate rühmade mõjujõu suurendamisele ja inimõiguste ja võrdse kohtlemise edendamisele.
Projektide kestuseks on 18-24 kuud ning toetussummad varieeruvad 30 000-60 000 euro vahel keskmise suurusega projektidele ning suurprojektide puhul 80 000-100 000 euroni.

Võrreldes eelmisel aastal toimunud sama taotlusvooruga, laekus 19 projekti rohkem. “Meil on väga hea meel, et Aktiivsete Kodanike Fondi rahastusvõimalustega ollakse kursis ning ühendustel on nii ideid kui tahet oma algatusi ellu viia,” märkis Mall Hellam Avatud Eesti Fondist, mis vahendab ACF-i toetusi koostöös Vabaühenduste Liiduga. “Rõõmu teeb  ühenduste mitmekesisus – on nii üle-eestiliselt hästi tuntud tugevaid organisatsioone kui ka värskeid tulijaid. On loodud uusi partnerlusi, mis on märk ühenduste aktiivsusest ja koostöösoovist. Piirkondlik mitmekesisus torkab samuti seekord hästi silma,” lisas AEFi juhataja Mall Hellam. Jaanuaris-veebruaris toimub taotluste hindamine, toetatud projektid teeb Avatud Eesti Fond teatavaks veebruari lõpus 2021.

Lisaks lõppenud taotlusvoorule korraldatakse Aktiivsete Kodanike Fondi raames veel 2 avatud taotlusvooru. Järgmine voor vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks mõeldud projektidele kuulutatakse välja järgmisel aastal. Väikeprojektidele mõeldud taotlusvooru toetussummad jäävad vahemikku 10 000-20 000 eurot ning nende kestuseks on 18 kuud. Aastatel 2019-2020 toetab ACF Eesti vabakonda kokku 3,3 miljoni euroga.

Kogu täiendava info Aktiivsete Kodanike Fondi elluviimise kohta Eestis leiab kodulehelt www.acf.ee. Lisaks Eestile viiakse Euroopa Majanduspiirikonna toetustest rahastatud programmi ellu veel 15 Euroopa riigis.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
ACFi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee    
+372 555 63 398  

Meediapäringud:
Mari Roonemaa
Kommunikatsioonijuht
mari@oef.org.ee
tel: +372 56454598