artikkel

Baltikumi projekt valeinfo vastu võitlemiseks

laine
10. august 2023
Foto:

Augusti lõpust kuni detsembrini korraldab Baltic Centre for Media Excellence (BCME) Eestis meediaprojekt „Vastupidav Baltikum“, mille eesmärgiks on edendada kodanikuühiskonna koondumist ning töötada välja tööriistu sotsiaalvõrgustikes ja üldises infoväljas levivate valeuudiste vastu võitlemiseks.

Osalema on oodatud kõik teemast huvitatud inimesed, kes soovivad ise õppida ning teistele õpetada seda, kuidas saab võidelda sotsiaalvõrgustikes ning meediakanalites leviva desinformatsiooni vastu.

Projekt koosneb kolmest etapist:

  • 22., 24. ja 25. augustil kell 10.00-11.30 toimub Zoomi vahendusel videoloengute sari, mille toob osalejateni desinformatsioonivastaste tehnikate arendaja Monica Henley (USA). Osavõtt on tasuta, vajalik eelregistreerimine SIIN. Seminari töökeel on inglise keel, kuid infomaterjale jagatakse ka eesti ja vene keeles.
  • Pärast loenguid kutsutakse osalejad BCME toel moodustama oma kohalikes kogukondades Meediaklubisid ning oma teadmisi edasi andma kaheksast loengust koosneva tsükli kaudu, mis on loodud vastavalt meedia- ja infokirjaoskuse metoodikale.
  • Meediaklubide töö tulemuseks on toetuste eraldamine kohalikele kogukondadele oma meediapädevuse teemaliste ürituste läbiviimiseks, milleks võivad olla kinoseansid või muusikaüritused, kohalikud traditsioonilised üritused, meediamängud sotsiaalvõrgustikes või seminarid. Projekti lõpus toimub 2024. aasta kevadel Riias üldkoosolek, millest võtavad osa kõik projektis „Vastupidav Baltikum“ osalejad. 

Digitaalmeedia ajastul on meediamaastikul orienteerumiseks üha enam vaja tugevat meediapädevust. Täiskasvanute koolitajate jaoks on oluline välja töötada tõhusad õppemeetodid, mis varustavad täiskasvanuid kriitilise mõtlemise oskustega, mis on vajalikud meedia läbimõeldud ja teadlikuks tarbimiseks ja hindamiseks. Projekti käigus vaatleme erinevaid täiskasvanud õppijatele kohandatud meediapädevuse õpetamise meetodeid (interaktiivsed tunnid, õppimine arutelude vormis ning reaalsete episoodide analüüsimine).

Projekti „Vastupidav Baltikum“ Eesti koordinaatori Valeria Mihhailova sõnul on kätte jõudnud aeg, mil vaja üksteisega avameelselt rääkida teemadel, millest oleme pikka aega kartnud rääkida. Vaid nii saame üle neist rasketest aegadest, mis on mürgitatud inimeste usaldamatusest üksteise vastu. 

„Tänu Google’i rahastusele käivitasime projekti „Vastupidav Baltikum“, – ütleb BCME tegevjuht Gunta Sloga. “Me teeme tööd meediakogukondade, kodanikuaktivistide ja kogukondadega, et leida koos vastumürki desinformatsioonile, mis täna nii valusalt ja ohtlikult ühiskonda lõhestab. Need on kogu Balti regiooni ühised probleemid. Ukraina sõda on näidanud, et ühiskonna vastupanuvõime on ülimalt tähtis ning oleme Google’ile tänulikud selle projekti rahastamise ja toetamise eest“.

Lisainfo:

Valeria Mihhailova
Projekti koordinaator Eestis
valeria1mihhailova@gmail.com