Uudised

Eesti koolijuhid tutvusid Berliini koolides õnnestunud lõimimispraktikatega

laine uudised-laine
19. oktoober 2015

Kümne Eesti kooli esindajad käisid eelmisel nädalal kolmepäevasel visiidil Berliinis, kus nad külastasid erinevaid koole ja kohtusid haridusekspertidega tutvumaks hariduspraktikatega immigrantide ja pagulaste lõimimisel.

“Õppereisi eesmärk oli anda koolijuhtidele uusi ideid ja samas ka kindlustunnet selles, et uusimmigrandid või pagulaslapsed koolis pole probleem, vaid rikkus. Saksa koolide kogemus näitab, et meil tuleb õppida toime tulema erinevustega, olgu need siis erineva kultuuri- ja keeletaustaga õpilased või erivajadustega lapsed. Kui meie seda õpime, on koolikeskkond parem ja harivam kõigile lastele,” tõdes õppereisi korraldanud Johanna Helin MTÜ Mondost. Berliin valiti sihtkohaks selletõttu, et linn peab hetkel vastu võtma suuri pagulaslaineid ning koolides avatakse pidevalt uusi vastuvõtuklasse.

Eestist osalesid Alatskivi Keskkooli, Jüri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi, Narva Vanalinna Riigikooli, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tallinna Pae Gümnaasiumi, Ülenurme Gümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli esindajad. Kõik osalenud koolid kuuluvad UNESCO ühendkoolide võrgustikku, mille üheks olulisemaks tegevusvaldkonnaks on maailmaharidus. “Üllatav oli hirmude puudumine põhikoolis. Mitmekesisusust ja kõigi kaasamist nähti väärtusena. Õpetajad olid motiveeritud, lapsed õnnelikud, omavahelised suhted soojad,” rääkisid õppereisil osalenud koolijuhid.

Mõnes Berliini koolis on varasema türklaste immigatsioonilaine tõttu saksa keelt emakeelena rääkivate õpilaste osakaal olematu. Samas on selliseid probleeme võimalik hea juhtimisega parandada ja ennetada. “Gümnaasiumiastmel tundus lõimingu edukus sõltuvad heast kooli eestvedamisest ja innovaatilistest õpetajatest. Hästi juhitud koolis töötab koolidemokraatia hästi, õpilaste arvamustega arvestatakse. Sellistel koolidel on õnnestunud parandada oma tulemusi ja kooli mainet ning tuua ka saksa keelt emakeelena räägivad lapsed uuesti oma kooli,” tõdes õppereisist osavõtnud UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni juhataja Kerli Gutman.

Reis andis mitmeid ideid, mida on võimalik kasutada ka Eestis. Lisaks lõimingule on vaja koolides töötada väärtuskasvatusega. Selle toetuseks on MTÜ Mondo Maailmahariduskeskusel hetkel käimas rassismi ja võõraviha vähendavate õppematerjalide ja -meetodite konkurss, mille kaudu õpetajad saavad uusi meetodeid keeruliste teemade arutamiseks koolis.

Õppereisi korraldasid MTÜ Mondo ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon ning seda rahastasid Välisministeerium ning Haridus-ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Johanna Helin, johanna@mondo.org.ee, tel. 53490814

Maari Ross
Tel. + 372 524 4535
maari@mondo.org.ee
www.muudamaailma.ee