artikkel

EMSLi liikmeklubis räägiti Euroopa Liidust ja vabaühenduste võimalustest selle poliitikat mõjutada

laine
1. oktoober 2015
Foto:

29. septembril toimunud EMSLi liikmeklubis rääkisime Euroopa Liidust ja vabaühenduste võimalustest selle poliitikat mõjutada. Oma teadmisi jagasid Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats ja asetäitja Piret Lilleväli.

Kõigepealt andis Klen Jäärats põgusa ülevaate Eesti EL poliitika alusdokumendist ja selle koostamisest. Tema sõnul tehakse ELi asju samamoodi nagu siseriiklikke asju, kasutades samu kaasamise standardeid ja mõju hindamise vahendeid. Rääkides vabakonna kaasamisest otsustusprotsessidesse väitis ta, et pakkumine ületab nõudluse – riik püüab organisatsioone kaasata, kuid saab vähe tagasisidet. Ta kirjeldas tüüpilist viga, kus huvi mingil teemal kaasa rääkida tekib alles siis, kui eelnõusid juba rakendatakse. Seega soovitas ta oma valdkonna teemade arengul kogu aeg silma peal hoida ja võimalikult vara oma hääl kuuldavaks teha, sest kui otsused on juba tehtud, on liiga hilja arvamust avaldama hakata. Samas tunnistas Klen, et tihti on dokumendid “liblikate keeles” ja neile ongi raske tagasisidet anda.

Edasi rääkis Piret Lilleväli Eesti Euroopa Liidu eesistumise plaanidest. Esmalt tegi ta selgeks, et eesistumine ei tähenda Euroopa Liidu juhtimist, vaid ühe Euroopa Liidu seadusandliku struktuuri juhtimist. Tema sõnul peab eesistuja peamiselt tegelema juba varem algatatud protsesside edasiviimisega, vaid paar protsenti kogu tööst on uute asjade algatamine. Eesistuja ei saa lähtuda riiklikest huvidest ja enda prioriteetide läbisurumine on keeruline, sest arutlusele võetakse vaid suurt osa Euroopa Liitu puudutavad teemad. Oma valdkonnas millegi saavutamiseks on siiski parim tee läbi ministeeriumi, kellega tuleb pidevalt koostööd teha.

Lisaks tööle Brüsselis tuleb Eestil eesistumise raames korraldada hulgaliselt üritusi seminaridest ja konverentsidest tippkohtumisteni. Teavitustöö tegemisel ja Eesti kui eesistujamaa maine kujundamisel saavad abiks olla ka vabaühendused, kellelt oodatakse muuhulgas ideid varsti välja kuulutatavale projektikonkursile. Ürituste korraldamisel osalemine annab vabaühendustele võimaluse ka oma teemade tõstatamiseks ja koostööks teiste Euroopa riikidega.

Liikmeklubidest saad rohkem teada siit.