artikkel

Esita kandidaate lõimumispreemiatele

laine
25. august 2023
Foto: Sven Tupits

Integratsiooni Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumiga ootab ettepanekuid, keda Eesti inimestest ja organisatsioonidest tunnustada lõimumist arendavate ettevõtmiste eest lõimumispreemiatega. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias kuni 18. septembrini 2023. 

Lõimumispreemiad on tunnustus neile, kes aitavad leida ja väärtustada ühist erinevate Eesti kultuuride ja kogukondade vahel. Teisisõnu, aitavad kaasa meie ühiskonna sidususe suurenemisele. Nagu ka lõimumine, toetub tunnustus igaühe panusele – igaühe ettepanekule selle kohta, kes tunnustust väärib,” selgitas Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonna juht Ave Härsing.      

Lõimumispreemiatel on neli kategooriat: 

Lõimumise raudvara (Eesti kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja pikaajaline sihipärane lõimumist edendav tegevus); 
Aasta sillalooja (eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine); 
Aasta säde (isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus lõimumise valdkonnas); 
Aasta sõnumikandja (lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu).  

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel avaldatud vorm ja saata see aadressile taotlus@integratsioon.ee märksõnaga „Lõimumisvaldkonna 2022.-2023. aasta preemiad“. 

Foto: lõimumispreemiate 2022. aasta laureaadid (Sven Tupits)