Uudised

Facebooki grupist toimiva kodanikuühiskonnani

laine uudised-laine
Indrek Sarapuu ja Mari-Liisa Parder | 27. jaanuar 2020

Hea Kodaniku talvenumbris küsisime vabaühendustelt ja aktiivsetelt kodanikelt üle Eesti, kas on elu väljaspool Tallinna. Sotsiaalmeedia mõju kohalikule algatusele kirjeldavad Indrek Sarapuu ja Mari-Liisa Parder MTÜ Põlva Kodanikust.

Võime öelda, et Põlvas on toimiv kodanikuühiskond, kuid arenguruumi on palju ja rohkemgi veel. Ennekõike tuleb tegeleda elanikkonna teadmiste kasvatamisega.

Äratuskellaks kujunes koolielu ümberkorraldamise kava kaheksa aastat tagasi. Oli selge, et omavaheline arutelu vajas tõhusamat kanalit, seda just seetõttu, et kaasa saaksid rääkida kõik, mitte ainult need, kelle arvamust saab vajadusel mugandada, ning et kõigi arvamused oleksid kuulda.

Oli tunda, et mitme ühiskonnagrupi arvamus oli jäänud Põlvas tagaplaanile. Koolide ümberkorralduse aktsioonis ei pruugi muidu aktiivne lapsevanem kõiki nüansse, mis ka tegelikult elu otseselt puudutavad, tähele panna. Pole aega olla osaline igal koosolekul või kogunemisel. Nii sai 2012. aasta sügisel loodud Facebooki grupp Põlva Kodanik, kus tekkis elav arutelu. Sellest võitlusest karastus Põlva kodanikkond ja sotsiaalmeediagrupis tekkinud mõtteist oli raske mööda hiilida.

Aastad on läinud ja gruppi on modereeritud piisava tähelepanuga, sest administraatoritel oli aimdus, et ees võivad seista veelgi kaalukamad aktsioonid või ümberkorraldused ning gruppi võib veel vaja minna. Meie liikmeskond on nüüdseks üle 10 000 inimese, mis on peaaegu kolmandik Põlvamaa elanike arvust. Põlva Kodanik on vormistatud juriidiliseks isikuks.

2018. aasta kevadtalvel otsustati sulgeda Põlva Haigla sünnitusosakond. Käivitasime grupis aktsiooni osakonna kaitseks ja moodustasime omakorda uue grupi, mille nimetasime PSK-ks – Põlva Sünnitusosakonna Kaitseks. Sinna kogunes ühe ööpäeva jooksul üle 3000 liikme. Selle töö tulemusel on PSK töötanud läbi iga pisemagi detaili, infokillu, mis aitaks meie sünnitusosakonnal säilida. Ja sel tööl ei näi lõppu olevat. Grupist on saanud kogukonna infoallikas, kus sünnitusosakonnaga seotud arengul kätt pulsil hoiame. Tekkinud on usalduslik suhe inimestega, kellele toimuv korda läheb ning kes usaldavad meid piisavalt, et meie poole oma lugude, palvete ja seisukohtadega pöörduda.

Ka meie tegevus ei ole ühekordne. Loodame edaspidi lähtuvalt oma saadud kogemusest ja koostööst nii meedia kui ka Eesti kõige kõrgemal tasemel olevate juhtidega edasi liikuda. Harida ja hoida meie armsaid Põlva kodanikke ning hoida neid toimuvaga kursis. Eriti siis, kui kavatsetakse ilma kodanikega arutamata ellu viia plaane, mis neid puudutavad. Oleme liikumises ja arenemises. Oleme head partnerid kõigile, kes lähtuvad avalikust huvist, on empaatilised ja mõistavad, mida kogukonnale tegelikult tarvis on.

Meie tuleviku suund on jagada teadmisi ja kogemusi võimalikult laial rindel. Eriti soovime, et juhtimises tehtaks arukaid ja teadmispõhiseid otsuseid. Selle nimel plaanime edaspidi pingutada.

Ilmus Hea Kodaniku talvenumbris.

Hea Kodaniku artiklid valmivad vabatahtlikkuse alusel, kuid tellimise, toimetamise ja ajakirjakaante vahele seadmisega kaasnevad paratamatud kulud. Kui sulle meeldivad Hea Kodaniku artiklid ning tahad toetada nende ilmumist ka edaspidi, toeta meid siin: https://heakodanik.ee/toeta.