artikkel

Kodanikuühiskonna teemad koalitsioonilepingus

laine
11. aprill 2023
Foto:

Oleme saanud teada uues koalitsioonileppes sisalduvad plaanid. Vabaühendusi puudutavaid punkte on ennekõike kaks: lubadus luua regulatsioon mitteerakondlikele poliitilistele ühendustele ja Riigikogu lobistidega suhtlemise hea tava. Vabaühenduste Liit toetab algatusi, mille eesmärk on suurendada läbipaistvust ning seda ka suhetes vabakonna ja poliitikute vahel. Samas peame oluliseks muuta regulatsioone selliselt, et neist ei tekiks omakorda instrumenti, mis vabakonna huvikaitsetööd pärsiks ja võimalusi oma huvide eest seismisel piiraks.
Ka lubadus luua regulatsioon mitteerakondlikele poliitilistele ühendustele on selline, mille täpset sisu teadmata võib seal leiduda nii positiivseid kui negatiivseid elemente. See tähendab, et Vabaühenduste Liit hoiab pingsalt silma peal mõlema teema arengutel ning annab proaktiivselt edasi vabakonna nägemust läbipaistvama huvikaitse arendamisest poliitikute ja kolmanda sektori vahel.
Lisaks ootame uuelt valitsuselt paremat ja kaasavamat poliitilist kultuuri ning avatud valitsemist. Nende teemade kohta paraku koalitsioonileppest lugeda ei saa, kuid loodame, et valitsus leiab tööle asudes aja ning võimaluse need teemad enese jaoks läbi mõelda ja ellu viia. Kindlasti anname valitsuse liikmete teadlikkuse tõstmisele oma panuse.