Uudised

KÜSK toetab vabaühenduste tugitegevusi

laine uudised-laine
6. veebruar 2017
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tugitegevuste rahastamise tänavu esimese taotlusvooru tähtaeg on 1. märtsil.

Tugitegevustena käsitletakse ettevõtmisi, mis lähtuvad KÜSKi põhikirjalistest eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust. Tugitegevustena ei käsitleta reeglina ühingu enda sihtrühmale suunatud või enda põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste läbiviimist. Tavapäraselt ei toetata ka valdkondlikke ja/või piirkondlikke tegevusi.

Taotlusi saab esitada järgmiste tugitegevuste rahastamiseks:

  1. ettevõtmised, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks (näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms);
  2. kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-eestilise mõjuga tegevused (näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid);
  3. kodanikuühiskonna üritused, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.

Toetust saab küsida ühele projektile 3000 – 20 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% kogu projekti eelarvest ja see saab olla ainult rahaline.

Tugitegevusi rahastatakse neljal korral aastas (või kuni vahendite olemasoluni) toimuvate konkurssidega. Taotluste esitamise tähtajad on 01. märts, 01. juuni, 01. september ja 01. november.

Rahastamise otsused teeb KÜSKi nõukogu, lähtudes hindajate arvamustest ja konkursile eraldatud rahalistest vahenditest (2017. aastal 70 000 eur). Otsused tehakse taotlemise tähtajale järgneval koosolekul, mille kuupäevad toome siin välja, kui need jooksvalt selguvad.

KÜSKi põhikirjaliseks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.