Uudised

Loe kodanikuühiskonna arengukava mulluseid hitte

laine uudised-laine
20. juuni 2016

Siseministeeriumi tegi ülevaate Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 esimese aastast.

Selle järgi saab reastada mullused kõige olulisemad algatused:  

  • „Ühenduste rahastamise juhendmaterjali“ tutvustamine ja levitamine. Kohalikes omavalitsustes viidi läbi küsitlus juhendmaterjali kasutamise kohta. Vastustest selgus, et küsitlusele vastanud kohalikest omavalitsustest on 94% (78) teinud viimasel kolmel aastal koostööd kodanikuühendusega, koostöövormideks märgiti kohaliku elu kujundamisse kaasamine, koostöös ürituste korraldamine, projektide kaasfinantseerimine ja ühendustele tegevustoetuste määramine, ümarlaudade korraldamine;  
  • ülevaate koondamine vabaühenduste rahastamise juhendmaterjali järgimisest ministeeriumites ehk EMSLi tehtud variraport;  
  • kodanikuühenduste mõju kindlaks tegemise veebilehe loomise algatamine;  
  • „Vabatahtliku sõbra“ märgise loomine ja väljaandmine.

Ära märgitud sai ka EMSLi tegevus annetuste suurendamise nimel eraisiku tuludeklaratsiooni piirmäärade muutmisel ja Hasartmängumaksu Nõukogu muutmisel, et vabaühendustele paremini läbi mõeldud rahastust pakkuda. KÜSKi tegevusest jäi silma arenguhüppe taotlusvoor, mis parandas paljude vabaühenduste kommunikatsiooni- ja juhtimisvõimekust. Positiivselt jäi silma ka Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku loodud arenguprogramm, mis andis 12 ühendusele omatulu teenimise mudeli.

Häid asju oli aga palju, ning et täpselt teada saada, mida kõike ja milliste summade eest veel 2015. aastal ära tehti, tasub lugeda ülal lingitud ülevaadet ja rakenduskava.