Uudised

Ministeerium ei kutsunud pagulaspoliitika ümarlauale pagulasorganisatsioone

laine uudised-laine
31. august 2015

24. augustil toimus justiitsministeeriumis pagulaspoliitika ümarlaud, kus arutati inimeste põhiõiguste kaitse ja avaliku korra tagamise küsimusi. Ometi ei kutsutud ümarlauale mitte ühtegi sihtrühmaga tegelevat inimõigus- ega pagulasorganisatsiooni. Ministeeriumi selline suhtumine ei ole kindlasti kooskõlas kaasamise ega õigusloome hea tavaga. Pagulasorganisatsioonid esitasid seepeale ministeeriumile ka selgitustaotluse, milles uurisid ministeeriumi sellise otsuse põhjusi.

Selgitustaotlus:

Lugupeetud justiitsminister Urmas Reinsalu,

Valitsuse eelinfost on näha, et 24.08.2015 toimus justiitsministeeriumis ümarlaud, teemaks pagulaspoliitika.

“24.08.2015 kell 13:00 toimub justiitsministeeriumis ümarlaud, et arutada seoses pagulaspoliitika kujundamisega inimeste põhiõiguste kaitse ja avaliku korra tagamise küsimuste üle. Ümarlauale on kutsutud erinevad teemaga seotud huvigrupid”.

Samuti näitab hilisem meediakajastus, et ümarlaual lepiti kokku pagulaste lõimumiseks vajalikes reeglites ja põhimõtetes.

Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Eesti Pagulasabi ja MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus on ühed valdkonna suurimad organisatsioonid, kes on panustanud pagulaspoliitika seadusloomesse, avalikku arutellu ning töötavad igapäevaselt otsese sihtrühmaga (varjupaigataotlejad ja pagulased). Lisaks sellele on mainitud organisatsioonid olnud riigile koostööpartnerid antud sihtrühmaga töötamisel.
Näiteks 2008 – 2015 on Siseministeerium rahastanud Johannes Mihkelsoni Keskuse (JMK) tugiisikuteenust pagulastele, samuti on Siseministeerium just äsja pikendanud JMK tugiisikuteenuse rahastamist kuni aastani 2018. Eesti Inimõiguste Keskus on saanud 2011 – 2015 Siseministeeriumilt toetust seoses varjupaigataotlejate õigusnõustamisega. See kõik näitab, et riik on aastaid tunnustanud neid teenuseid ja peab neid vajalikeks pagulaste lõimumisega seoses. Seda enam on mõistetamatu, miks hetkel ei olnud ümarlauale kaasatud riigi enda partnereid, kes igapäevaselt pagulastega tegelevad ning saaksid anda väärtuslikku lisainfot sihtgrupiga tegelemise kogemuse pinnalt.

Soovime selgitust järgnevale:
a) Miks Eesti Inimõiguste Keskuse, MTÜ Eesti Pagulasabi ja Johannes Mihkelsoni Keskuse esindajaid toimunud ümarlauale ei kaasatud?
b) Milliste kriteeriumite alusel valiti organisatsioonid, kes olid antud ümarlauale kutsutud?

Samuti anname teada, et sooviksime järgnevatel pagulasteemalistel aruteludel, mis justiitsministeeriumis toimuvad, kindlasti osaleda.

Lugupidamisega

Egert Rünne
SA Eesti Inimõiguste Keskus
info@humanrights.ee

Eero Janson
MTÜ Eesti Pagulasabi
info@pagulasabi.ee

Juhan Saharov
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
jmk@jmk.ee