Uudised

Noored Kooli soovib tuua koolidesse rohkem loodus- ja reaalainete õpetajaid

laine uudised-laine
3. jaanuar 2022

Noored Kooli arenguprogramm otsib võimekaid eestvedajaid tugeva taustaga loodus- või reaalteadustes. Kahe aasta jooksul arendavad nad õpetamis- ja juhtimisoskuseid ning töötavad täiskoormusega õpetajana Noored Kooli partnerkoolides üle Eesti. Programmi uute osalejate värbamiskampaaniat toetavad Swedbank ja Utilitas.

Kandideerima oodatakse igas vanuses inimesi, kes soovivad pühenduda intensiivsele enesearengule ning töötada selle nimel, et Eesti lastel oleks elus rohkem valikuid. Kahe aasta jooksul läbib Noored Kooli osalejad ainulaadse õpetamise ja juhtimise koolituse, mis aitab neil kujuneda muutuste eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötatakse täiskoormusega üldhariduskoolis, õpetades peamiselt 1.–9. klassi õpilasi.

Erilise tähelepanuga otsitakse praegu reaal- ja loodusainete ning tehnoloogiataustaga inimesi, kes on valmis õpetama matemaatikat, füüsikat, keemiat, loodusõpetust, bioloogiat või geograafiat. OSKA andmetel on Eestis suurim tööjõupuudus just nende ainete õpetajate seas. Aastatel 2018-2025 vajab Eesti haridussüsteem juurde 130 füüsika-, 100 keemia-, 120 geograafia- ja bioloogiaõpetajat ning koguni 480 matemaatikaõpetajat. Programmi uute osalejate värbamiskampaaniat toetavad Eesti suurettevõtted Swedbank ja Utilitas.

Turba Koolis loodusainete õpetajana tööd alustanud Noored Kooli 15. lennu osaleja Keiu Nelis ütles, et tema hakkas õpetama loodusaineid, sest just need on kõige huvitavamad. “Loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia tunnis käsitletavad teemad tunduvad tihti nii tuttavad ja igapäevased, et me ei võta piisavalt aega küsimaks “aga miks see ikkagi nii toimib?”. Looduse hapra tasakaalu tagamisel on igal organismil ja protsessil oma roll ja mulle meeldib neile ootamatutele ja imelistele seostele tähelepanu juhtida,” sõnas Keiu Nelis, kes varem töötas analüütikuna Tervise Arengu Instituudis.

Noored Kooli värbamisjuhi Gerda Urrese sõnul oodatakse programmi kõiki, kes on valmis seisma iga õpilase arengu eest ja näitama noortele positiivset eeskuju. “Toome haridusse motiveeritud inimesed, kes arendavad süsteemselt õpilaste õpioskusi ja sotsiaalseid pädevusi, ning võrdsete võimaluste suurendamiseks Eesti haridusmaastikul saadame nad koolidesse, kus neid kõige enam vajatakse,” ütles Gerda Urres.

Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust mistahes erialal ning valmidust töötada programmis õppimise ajal kaks aastat ühes Eestimaa koolis õpetajana. Programmis osalemiseks tuleb kandidaadil põhjaliku kolmeosalise valikuprotsessi käigus näidata oma kõrget motivatsiooni, sotsiaalseid pädevusi, kriitilist mõtlemist, eneseanalüüsioskust, algatusvõimet ning õppimisega seotud väärtushinnanguid.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet Noored Kooli kodulehel: www.nooredkooli.ee. Järgmine kandideerimistähtaeg on 30. jaanuaril.