Uudised

Noored Kooli tähistab 10. sünnipäeva

laine uudised-laine
18. november 2016

Täna, 18. novembril tähistab oma 10. sünnipäeva sihtasutus Noored Kooli (NK), mis on kümne aasta jooksul Eesti haridusse juurde toonud 145 mitmekülgse taustaga motiveeritud ja tegusat inimest, kes on NK programmi vältel ning hiljem vilislastena töötanud selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse, mis tagab talle võimalikult laiad valikud elus. 

“Kümne aastaga on kinnitust leidnud, et heaks õpetajaks saab saada ka teistmoodi. Seda kinnitab meile koolijuhtide positiivne tagasiside,” ütles NK tegevjuht Kristi Klaasmägi, kelle sõnul koolijuhid näevad, et NK aitab nende koolides kaasa õppimise ja õpetamise muutumisele vastavaks tänastele teadmistele laste arengust ja motivatsioonist.

“Me oleme ka näinud, et inimesed väljaspoolt haridust – nii ülikoolide lõpetajad kui ettevõtjad – tahavad kas kandideerides või programmi toetades ise kaasa aidata, et iga kool annaks igale lapsele hea võimaluse arenguks. Ja kuigi kümne aasta jooksul on koolides palju muutunud, küsivad nad täna, kuidas oleks võimalik neid muutuseid kiirendada. Kuidas panna teadmine, mis on olemas, tööle igas koolitunnis, mis Eestis toimub? Sellele küsimusele otsib ka NK programm ja kogukond vastust nii oma sünnipäeval kui sel aastal, valmistudes järgmiseks kümnendiks,” lisas ta.

NK osalejad ja vilistlased on jõudnud ligi 70 kooli üle Eesti ning toetanud enam kui 11 600 õpilase arengut. “Kui esimesel programmiaastal oli kandideerijaid 76, siis kümme aastat hiljem võib öelda, et huvi on kasvanud ning eelmisel aastal oli 223 kandideerijat,” rääkis meie värbamisjuht Maris Viires, kelle sõnul on kasvanud just nende inimeste arv, kes on ühel hetkel oma elus tundnud, et soovivad teha karjääripöörde ning kasvanud on ka vene emakeelega huviliste arv.

Kaks aastat õpetavad programmis osalejad koolis, kus nad mõjutavad otseselt iga oma õpilase arengut. Samaaegselt läbivad nad õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse, mis toetab nende kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja eestvedajateks oma kogukonnas.

Värbamist, valikut ja programmi aitavad läbi viia juhtivad Eesti ettevõtted. Koostöös Swedbanki, Merko, Alexela Groupi, Utilitase, Infortari, Magnumi ja paljude teistega valitakse välja kõige võimekamad osalejad. Kahe aasta jooksul on noortel õpetajatel ka võimalus saada juhtimisnippe otse kõige edukamatelt tippjuhtidelt.

Pärast programmi lõppu jätkab üle poole neist õpetajana. 80 protsenti NK kogukonnast panustab ka edaspidi mitmel moel haridusvaldkonda.

NK osalejate ja vilistlaste kaasalöömisel või eestvedamisel on Eesti hariduses käima lükatud mitu olulist ettevõtmist, teiste seas Tagasi KooliAlustavat õpetajat toetav koolKiVaKalamaja Avatud KoolKoolijuhtide järelkasvuprogramm.

“Olen saanud NK programmist kaasa veendumuse, et iga õpilane on oluline ja iga õpilase potentsiaal on tohutu. Selle avaldumine sõltub aga väga palju meie, tänaste täiskasvanute teadmistest, oskustest ja märkamisest,” rääkis NK 4. lennu vilistlane Triin Noorkõiv, kes on üks Tagasi Kooli ja Alustavat Õpetajat Toetava Kooli algatuse alusepanijatest.

NK on Noorkõivu sõnul loonud Eesti ühiskonda juurde võimalusi saada lähemalt tuttavaks hariduse valdkonnaga ning on innustanud sadu inimesi mõtlema ja tegutsema, et anda sellesse oma parim panus. Lisaks on programmiga süvendatud arusaama õpetajast kui eestvedajast, kellel on võtmeroll tuleviku kujundamisel ja kes saab palju ära teha, et see oleks meie põlvkonna parima tarkuse ja hoolivuse võrra rikkam.

“Kõige eelneva kõrval pean väga tähtsaks NK kogukonna liikmete järjepidevat tähelepanelikkust toimuva suhtes, et tunda ära neid kohti, kus on vajadus ja võimalus nutikaks sekkumiseks, mis aitaks haridussüsteemil ja selles toimetavatel inimestel paremini õpilaste arengut toetada,” lisas ta.

NK juubeli puhul ilmub ajalehes Postimees ka artiklitesari, kus vaadeldakse toimunud arenguid haridusmaastikul ning mõtiskletakse selle üle, missuguseks kujuneb see järgnevatel aastakümnetel. 

Esimese artikliga saab tutvuda siit: http://bit.ly/2ftTbWN

Rohkem informatsiooni:
Mariell Raisma
Kommunikatsioonijuht
SA Noored Kooli
+372 5560 2848
mariell.raisma@nooredkooli.ee