Uudised

Noorsootööajakiri Mihus noorte hoiakutest, käitumistest ja trendidest

laine uudised-laine
9. jaanuar 2017

Ilmunud on noorsootöö ajakiri MIHUS järjekorranumbriga 20. Seekordses numbris on teemaks noorte elu: Millised on Eestis elavate noorte hoiakud ja väärtused, milline on kokkupuude uimastite ja alkoholiga, kuidas suhestutakse tööturu, raha ja haridussüsteemiga ning milline on noorte seksuaaltervis ja -kogemused?

Peatoimetaja Olav Kerseni sõnul on selline noore uurimine läbi erinevate eluvaldkondade vajalik, et mõista paremini milleks, kellega ja kellele me noorsootööd teeme. “Me ei pruugi aimata, milline on ühe noore igapäevaselt kogetud reaalsus kui me ei tea selle reaalsuse erinevate osade kohta. Noore mõistmisele aitab kaasa laiema pildi nägemini nii tema murede, rõõmude, käitumise kui ka hoiakutega,” ütles Kersen.

Ajakirjanumbris on 11 artiklit, mis põhinevad ühel või mitmel uuringul ning toovad välja nii murettekitavaid trende kui ka paremuse poole liikunud hoiakuid ja käitumist. Käesoleva numbri teeb eriliseks ka see, et artiklite kommenteerijatena on kasutatud 16-21-aastaseid noori Eesti eri paikadest. Trükiversioon jõuab lugejateni jaanuari esimese nädala jooksul ning digiversioon on veebis loetav siin. Ajakirja pdf -versiooni saad soovi korral alla laadida siit.

Ajakirja MIHUS väljaandmist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastamisel 2014-2020 elluviidavast tegevusest “Noorsootöötajate koolituste arendamine”