Uudised

Pagulasabi ja Ethical Linksi annetuskampaania toetab Süüria pagulasi

laine uudised-laine
13. august 2015

Eesti Pagulasabi ja Ethical Links alustavad kampaaniaga “Aitame Süüria pagulasi!”, millega kogutakse annetusi Türgisse jõudnud Süüria pagulaste abistamiseks. Annetusi saab teha kampaanialehel http://www.pagulasabi.ee/suuriapagulased/.

Süüria sõda kestab juba viiendat aastat ja on oma kodudest lahkuma sundinud vähemalt 12 miljonit inimest. Neist ligi 8 miljonit on sisepõgenikud Süürias, üle 4 miljoni on aga pagenud naaberriikidesse. Umbes pooled väljapoole põgenenutest on vastu võtnud Türgi. See on pannud Türgi suure surve alla ning aja jooksul on pagulaste humanitaarolukord muutunud üha kehvemaks ja välisabi vajadus on suurenenud.

Eesti Pagulasabi ja Ethical Links koguvad annetusi kahe tegevuse toetamiseks. Süüria piirist vaid mõne kilomeetri kaugusel asuvas Reyhanlı linnas, mis on vastu võtnud suure hulga süürlasi, toetatakse lastele psühholoogilise abi pakkumist. Sõjaolukordades on just lapsed kõige haavatavamaks grupiks ning nende edasise toimetuleku tagamiseks on psühholoogide abi hädavajalik, et kohaneda uue olukorraga ja tulla toime senikogetuga. Kohalikuks partneriks ja teenuste pakkujaks on humanitaarabi organisatsioon UOSSM, kelle andmetel vajab valdav osa pagulaslastest psühholoogilist tuge. Plaanis on toetada ühe psühholoogi tööd käesoleva aasta lõpuni.

Teiseks toetatavaks tegevuseks on Ankarasse jõudnud Süüria pagulaste abistamine esmavajalike toiduainete ja hügieenitarvetega. Ankarasse jõudnud pagulased väga kehvas seisus, kuna seal pagulastele riigipoolseid tugiteenuseid ei pakuta, nii nagu seda tehakse pagulaslaagrites, kust lahkutakse ruumipuuduse ja tuleviku väljavaadete puudumise tõttu. Önderi linnaosas, kuhu on majutunud suur osa linna saabunud pagulastest, elavad nad lammutamisele mõeldud majades ning näevad suuri raskusi elatise teenimisega. Kohapealseks partneriks on Önder Vakfı, mis on juba kaks aastat abistanud linnaossa saabunud pagulasi, jagades välja ligi 5000 toidupakki iga päev. Kuna nende tegevus sõltub vaid heade inimeste ja organisatsioonide annetustest, annab kampaania võimaluse ka Eesti inimestele Önderisse jõudnud Süüria pagulasi esmavajalikuga aidata.

Kohapealsed vajadused on kaardistatud Eesti Pagulasabi ja Ethical Linksi töötajate poolt juunikuisel visiidil Ankarasse ja Reyhanlısse, mida toetas Välisministeerium. Kampaania käigu ja annetuste eest tehtavate tegevustega saab ennast kursis hoida kampaania Facebooki lehel: https://www.facebook.com/suuriapagulased

Lisainfo:
Eero Janson
MTÜ Eesti Pagulasabi
eero@pagulasabi.ee
tel. 517 4334

Anastasia Pertsjonok
MTÜ Ethical Links
nastja@ethicallinks.org
tel. 513 2891