Uudised

Tartumaa 2019. aasta MTÜ on mittetulundusühing Tartu Maheaed ja vabakondlane Kaire Vahejõe Lohkva külast

laine uudised-laine
2. detsember 2019

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimunud tunnustamiskonkursil Tartumaa HEA TEGU tõsteti esile maakonna tublid ja säravad organisatsioonid ning inimesed. Välja anti tunnustused neljas erinevas kategoorias: Kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2019, Tartumaa aasta vabakondlane 2019, Tartumaa mittetulundusühendus 2019, Ilma projektita sündinud tegu 2019.

Tänavuse aasta tublid tegijad tunnustamiskonkursil Tartumaa HEA TEGU on:
* Ilma projektita sündinud tegu 2019 – MTÜ Kirepi Kogukond ja Juhhuu!, Ehhee!, Ohhoo! märgid Tartu-Valga maanteel
* Kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2019 – Luunja Vallavalitsus
* Tartumaa aasta vabakondlane 2019 – Kaire Vahejõe
* Tartumaa mittetulundusühendus 2019 – Mittetulundusühing Tartu Maheaed

Laureaadid valiti kokku kutsustud komisjoni poolt, kuhu kuulusid Tartu Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja teiste koostööpartnerite esindajad.

Komisjon tahab esile tuua, et kokku tehti tunnustamiseks ja tänamiseks 29 ettepanekut ning parimate leidmine esitatud kandidaatide seast on väga keeruline – iga mittetulundusühing, vabakondlane on oma piirkonnas, kogukonnas muutust loov ning hindamatu.

Mittetulundusühing Tartu Maheaed on tegutsenud 8 aastat, algsest 22st maaharijast on tänaseks kasvatud 185ni, lisaks erinevad koostööprojektid lasteaedade, koolide ja erinevate organisatsioonidega, et levitada linnaaianduse põhimõtet ja säästvat eluviisi.

Vabakondlane Kaire Vahejõe eest vedada on kohe Tartu piiri taga tegutsev Lohva Külaselts. Väga tulemuslikult oskab Kaire kogukonda kaasata ja koostööle ärgitada nii kohalikke ettevõtteid kui ka vallavalitsust, lisaks erinevate huviringide, tegevuste korraldamine külas elavatele lastele ja eakatele. Luunja vallavalitsust on MTÜde esindajad ka varem esile tõstnud kui head koostööpartnerit ning nõu ja jõuga nende tegevuste toetajat. MTÜ Kirepi Kogukonna poolt Tartu-Valga maantee äärde pandud Juhhuu! Ehhee! Ohhoo! sildid panid väiksest kohast kõnelama nii ümberkaudsete külade elanikud kui ka lihtsalt läbi sõitvad rekkajuhid.

Palju õnne kõigile võitjatele ning kõigile tunnustamiskonkursil osalenutele palju jaksu ja jõudu edaspidiseks! 

Tartu Ärinõuandla korraldab tunnustamiskonkurssi Tartumaa HEA TEGU alates 2010. aastast, et esile tuua maakonna tublisid ja säravaid organisatsioone, inimesi. Tartumaa HEA TEGU korraldamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
Kadri Pau
MTÜ konsultant
SA Tartu Ärinõuandla
kadri.pau@arinouandla.ee
https://arinouandla.ee/mittetulundusuhing/mtu-de-tunnustamine/