artikkel

Tegevuskava avatud valitsemiseks 2016-2018 ootab viimast tagasisidet

laine
14. juuni 2016
Foto: Mari Öö Sarv

Eesti tegevuskava avatud valitsemiseks 2016-2018 on kokku saanud ning Riigikantselei ootab selle esimesele versioonile kuni nädala lõpuni tagasisidet.

Kevadine avatud ideekorje tõi valitsusasutustelt ja vabaühendustelt 33 ettepanekut tegevustest, mis võiksid valitsemist parandada, koordineeriv kogu sõelus neist välja üheksa tegevust. Aga enne lõplikku kinnitamist ootab Riigikantselei valminud tegevuskavale tagasisidet nii neilt, kes oma ettepanekud ideekorje käigus esitasid, kui neilt, kes seda teha ei jõudnud. 

Konsultatsiooni käigus uuritakse: 

  • Kas tegevuskavas on tähelepanu pööratud olulistele teemadele? 
  • Kas midagi olulist on puudu? 
  • Millistesse tegevustesse olete valmis omalt poolt panustama? 

Arvamusi oodatakse hiljemalt 18. juuniks 2016. Tegevuskava on plaanis kiita heaks Vabariigi Valitsuse istungil ja seejärel esitatakse kava rahvusvahelisele tugiüksusele.

Kava ja ettepanekute tagasisidet näeb: http://eelnoud.valitsus.ee/main#SaKUdqdO

Arvamuse saab kirja panna ka osalusveebis: https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=287

Täpsemalt saab küsida: Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on tänaseks 69 riiki hõlmav rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega ning kasutades tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Eesti eesmärgiks partnerluses osaledes on suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu avaliku võimu teostamise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega.  AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad eri osapooltega koostöös välja tegevuskava. Eestis koordineerib partnerluse osalemise tegevuskava elluviimist AVP koordineeriv kogu, kus osalevad valitsuse, valitsusväliste partnerite, parlamendi ja kohalike omavalitsuste esindajad. 

Avatud valitsemise partnerluse ja Eesti osaluse kohta selles leiab rohkem infot:  

Avatud Valitsemise Partnerluse veebilehelt http://www.opengovpartnership.org 

Riigikantselei veebilehelt https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus  

Välisministeeriumi veebilehelt  http://vm.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus  

Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua veebilehelt http://www.avatudvalitsemine.ee/