Uudised

Vabaühendustes 21. nädalal

laine uudised-laine
20. mai 2024

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimuva kohta.

Tutvu huvikaitsevõimekuse pilootuuringu tulemustega.
Mondo kutsub kliima- ja keskkonnateemade toetamise mõttetalgutele.
Heateo SA avaldas mõjuraporti.
Annetekoda kutsub osalema.
23. mail saab jälgida Euroopa Komisjoni presidendikandidaatide debatti

Tulekul
22.05 Rahapesu Andmebüroo 25. aastapäev
22.05 Seminar „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?”
23.05 Väärtuspõhine tervishoid 2030
24.05 Maailmahariduse seminar „Kohalikud muutused läbi maailmahariduse”
28.05 Veebiseminar “Eesti inimarengu tulevik: haridus tõi meid siia, kas viib ka edasi?” (Eesti Koostöö Kogu)
29.05 AI praktiline kursus MTÜ-dele (Vabaühenduste Liit)
30.05 Mobiilsuskonverents „Kui lähedal on liiga kaugel ja kui kiire on liiga aeglane?“ 
4.06 Euroopa Komisjoni koolitus sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete (SRPP) teemal
8.06 Käpakäik (Eesti Loomakaitse Selts)

Vaata lisa infokirjadest:
Nähtamatud Loomad
Hooandja
Eesti Inimõiguste Keskus
Eesti Koostöö Kogu
Avatud Eesti Fond
VATEK
Eesti NATO Ühing